Minilex - Lakipuhelin

Rikosasian vireillepano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasia tulee vireille, kun kirjallinen haastehakemus toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Yleensä rikosasian panee vireille syyttäjä nostamalla syytteen.

Kirjallista haastehakemusta ei kuitenkaan vaadita ehdottomasti kaikissa tapauksissa. Tuomioistuin voi esimerkiksi määrätä, että syyttäjä saa nostaa syytteen antamalla haasteen itse eli syyttäjän ei tarvitse toimittaa haastetta käräjäoikeuden kansliaan. Tämä on poikkeuksellinen menettely ja siitä onkin syyttäjän ja tuomioistuimen sovittava keskenään. Syyttäjän antama haaste voi tulla kyseeseen esimerkiksi tapauksessa, jossa epäilty on tunnustanut teon ja pääkäsittely tulee onnistumaan ilman lykkäyksiä.

Rikosasian vireillepano tapahtuu yleensä siten, että haastehakemus saapuu tuomioistuimen kansliaan. Jos syyttäjä kuitenkin antaa itse haasteen, tulee rikosasia vireille silloin, kun haaste annetaan tiedoksi vastaajalle.

Rikosasia voi tulla vireille myös silloin, kun asianomistaja toimittaa haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan. Asianomistajan yksin ajamia rikosasioita esiintyy kuitenkin käytännössä vain harvoin. Asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta pääsääntöisesti vain, jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta. Asianomistajan haastehakemuksesta on ilmettävä useita tietoja, kuten vastaaja sekä rikos, johon asianomistaja katsoo vastaajan syyllistyneen ja selvitys siitä, että syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, tai esitutkintaviranomainen tai syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se keskeytetään tai lopetetaan.

Haastehakemuksessa on lisäksi ilmoitettava tuomioistuimen ja asianosaisten nimet sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä taikka avustajansa yhteystiedot. Tuomioistuimelle on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava asianosaisen sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot.

Haastehakemus on asianomistajan tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa