Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen teko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Riita-asia tulee vireille, kun toinen osapuolista lähettää kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan. Riita-asialla tarkoitetaan yksityisten henkilöiden tai yritysten välisiä erimielisyyksiä tietyn oikeudellisen tilanteen tulkinnasta. Erimielisyyksiä syntyy usein esimerkiksi perintöasioissa, vahingonkorvausasioissa sekä virheellisen kaupan kohteen yhteydessä.

Haastehakemukseen on kirjattava ensinnäkin sen tuomioistuimen nimi, joka tulee asiaa käsittelemään sekä perusteet sille, miksi juuri kyseinen tuomioistuin on toimivaltainen asian käsittelemään. Toimivaltainen käräjäoikeus vaihtelee riidasta riippuen, mutta pääsääntöisesti se on luonnollista henkilöä vastaan esitetyn henkilön asuinpaikkakunnan käräjäoikeus.

Haastehakemuksesta on tämän lisäksi ilmettävä asianosaisten nimet ja yhteystiedot, sekä kantajan ilmoitus siitä, mitä hän vaatii ja millä perustein. Jos asianosaiset käyttävät edustajaa tai asiamiestä, on myös heidän yhteystietojensa ilmettävä haastehakemuksessa. Haastehakemuksen kannalta merkittävin kohta on kantajan esittämät mahdollisimman yksityiskohtaiset perustelut vaatimuksilleen. Kantajan kannattaa myös ilmoittaa haastehakemuksen yhteydessä, vaatiiko hän oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Jos kantajalla on todistusaineistoa tai -henkilöitä, on ne hyvä tuoda esiin jo haastehakemuksessa sekä selventää se, mitä kantaja kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. Haastehakemuksen laatijan eli kantajan on lisäksi allekirjoitettava hakemus sekä ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa