Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja saatava

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynti tulee vireille kantajan laatiman haastehakemuksen saapuessa käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemuksen tulee olla oikein laadittu, jotta tuomioistuin voi ottaa asian tutkittavaksi. Haastehakemuksen laajuus ja yksityiskohdat riippuvat siitä, mitä kantaja vaatii, ja onko asia hänen käsityksensä mukaan riitainen. Saatava viittaa kantajan vaatimaan rahamääräiseen saamiseen vastaajalta, jonka kohdalla kantaja voi laittaa vaatimusta koskevan oikeudenkäynnin vireille yksinkertaisella haastehakemuksella.

Yksinkertainen eli summaarinen haastehakemus eroaa laajasta haastehakemuksesta muun muassa perusteiden ja todisteiden osalta. Suppeassa haastehakemuksessa riittää, että kantaja ilmoittaa ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa välittömästi perustuu. Saamisen kohdalla tällainen peruste voi olla esimerkiksi maksamatta jäänyt lasku, josta on nähtävissä vastaajan laiminlyömät velkaerät. Summaarisen haastehakemuksen käyttö edellyttää, että asia ei kantajan käsityksen mukaan ole riitainen. Mikäli vastaaja on jättänyt velan maksamatta esimerkiksi epäselvän laskutuksen vuoksi ja asiasta on syntynyt riitaa kantajan ja vastaajan välille, ei suppea haastehakemus ole mahdollinen.

Kantajan on otettava haastehakemuksen liitteeksi se sopimus tai muu asiakirja, johon hän kanteellaan yksilöidysti vetoaa. Summaarisessa haastehakemuksessa ei tarvitse esittää sen laajempia todisteita väitteelle. Ajatuksena on, että riidattomat ja verrattain selkeät vaatimukset voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi helposti ja nopeasti.

Saatavaa koskeva haastehakemus sisältää asian ja asianosaisten yksilöintitiedot vastaavasti kuin normaali haastehakemus. Hakemukseen kirjataan tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä mahdollinen prosessiosoite, jolla tarkoitetaan muuta osoitetta, johon asiaa koskeva posti voidaan lähettää. Osapuolten ja mahdollisten todistajien puhelinnumerot on myös saatettava tuomioistuimen tietoon.

Summaarinen haastehakemus on yksinkertaisin tapa saada selvä asia vireille käräjäoikeudessa. Virheellisesti laaditun haastehakemuksen riskinä on, että tuomioistuin jättää asian tutkimatta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa