Minilex - Lakipuhelin

Kantajan haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynti tulee vireille haastehakemuksen saapuessa tuomioistuimen kansliaan. Riita-asiassa haastehakemuksen laatimisesta vastaa kantaja, joka haluaa käynnistää oikeusprosessin tuomioistuimessa vastaajaa vastaan. Rikosasiassa haastehakemuksen laatii syyttäjä, jolloin ei puhuta kantajan haastehakemuksesta. Kantajan haastehakemuksen sisältö riippuu siitä, onko kyseessä laaja vai suppea riita-asia.

Haastehakemuksessa on aina ilmoitettava tietyt asian ja asianosaisten yksilöintitiedot. Tällaisia ovat tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä mahdollinen prosessiosoite, jolla tarkoitetaan muuta osoitetta, johon asiaa koskeva posti voidaan lähettää. Osapuolten ja mahdollisten todistajien puhelinnumerot on myös saatettava tuomioistuimen tietoon. 

Kantajan kirjallinen haastehakemus sisältää samalla varsinaisen kanteen, eli sen, mitä kantaja vaatii. Laajassa riita-asiassa vaatimukset on ilmaistava yksilöidysti ja niiden perusteet on ilmoitettava. Vaatimusten yhteydessä kantajan on halutessaan pyydettävä oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Perusteiden lisäksi haastehakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset todisteet, jotka voivat olla kirjallisia todisteita tai henkilötodistelua. Kantajan on myös ilmaistava todistusteemat, eli se, mitä kullakin todisteella varsinaisesti halutaan näyttää toteen. Kantajan on huomattava vielä lisätä haastehakemukseen tarvittaessa tieto siitä, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen.

Suppeassa riita-asiassa myös haastehakemus on rajatumpi. Tällainen asia voi koskea tietyn määräistä saatavaa, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä. Summaarisessa riita-asiassa juttu ei kantajan näkemyksen mukaan tosiasiassa ole riitainen, jolloin yksipuolinen haastehakemus riittää osoittamaan kantajan vaatimuksen todeksi. Perusteita ei tarvitse ilmoittaa yhtä kattavasti kuin laajassa asiassa, eikä todisteille ole tarvetta. Kantajan on kuitenkin yksilöitävä se seikka, johon vaatimus välittömästi perustuu. Tällaisena seikkana kantaja voi vedota esimerkiksi vuokrasopimukseen tai puhelinliittymäsopimukseen, josta on nähtävissä vastaajan maksamatta jääneet summat. 

Oikeudenkäynti ei voi tulla vireille millaisella hakemuksella tahansa. Riskinä huonosti laaditussa haastehakemuksessa on, että tuomioistuin jättää sen käsittelemättä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa