Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen liitteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haastehakemuksessa on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää ja ilmoitettava, mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. ​Haastehakemukseen on myös liitettävä se sopimus tai sitoumus, johon kantaja vetoaa sekä kirjalliset todisteet. Kantajan on myös ilmoitettava, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista.

Jos asia koskee tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä, ja kantaja ilmoittaa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen, on kyseessä summaarinen haastehakemus. Haastehakemuksessa on tällöin vaatimuksen perusteena tarpeellista mainita ainoastaan ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Tällöin ei tarvitse myöskään ilmoittaa todisteita. Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, esimerkiksi vuokrasopimus tai lasku, johon kantaja vetoaa.

Kaikkia todisteita ei ole pakko ilmoittaa haastehakemuksessa. Todisteet on ilmoitettava viimeistään valmistelussa. Asianosainen ei saa dispositiivisessa asiassa, eli jutussa, jossa sovinto on sallittu, enää pääkäsittelyssä vedota seikkaan, johon hän ei ole vedonnut valmistelussa, ellei hän saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä. Asianosainen ei myöskään saa dispositiivisen jutun pääkäsittelyssä vedota todisteeseen, johon hän ei ole vedonnut valmistelussa, ellei voida osoittaa, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä. Todisteet voi lähettää tuomioistuimelle joko alkuperäisinä tai jäljennöksinä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa