Minilex - Lakipuhelin

Velkojan haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen laiminlyödessä maksuvelvoitteensa voi velkoja vaatia maksun täytäntöönpanoa velallisen kotipaikan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden vahvistavan päätöksen myötä velasta tulee ulosottokelpoinen ja tuomio toimitetaan ulosottoviranomaiselle. Velkomisasia tulee vireille käräjäoikeudessa velkojan haastehakemuksen myötä. Tavallisimmin haastehakemuksen kohteena on sopimusperusteinen velka, kuten esimerkiksi sähkö- tai puhelinlasku. Toinen yleinen tuomioistuimessa käsiteltävä velkomisasia koskee korvaussaatavaa, jonka peruste on voinut syntyä esimerkiksi rikoksen seurauksena. Haastehakemus on aina tehtävä kirjallisena ja se tulee varustaa velkojan allekirjoituksella. Velkojan on yksilöitävä haastehakemuksessa velan peruste, velalle muodostunut korko sekä muut velan liitännäiskustannukset. Koska maksun täytäntöönpanovaatimus on riita-asia, on tuomioistuin sidottu ainoastaan velkojan esittämiin vaatimuksiin. Jollei velkoja oma-aloitteisesti vaadi esimerkiksi korkojen maksua, ei tuomioistuin voi vahvistaa korkojen ulosottokelpoisuutta. Samalla kun velkoja lähettää haastehakemuksensa tuomioistuimeen, katkeaa velan vanhentuminen.

Haastehakemuksen saatuaan käräjäoikeus lähettää sen eteenpäin velalliselle postitse. Tarvittaessa myös käräjäoikeuden haastemies voi toimittaa haasteen henkilökohtaisesti velalliselle. Haasteen tiedoksiannon välttely ei milloinkaan vapauta velallista velkomisasian oikeudenkäynnistä ja velan ulosottokelpoisuuden vahvistamisesta.

Velkoja voi joko hyväksyä tai kiistää haasteen mukaisen velan perusteen. Jos velka on riidaton ja velallinen hyväksyy velkaa koskevan kanteen, tuomioistuin julistaa velan ulosottokelpoiseksi. Jos velallinen maksaa velan sekä tuomioistuimen toiminnasta aiheutuneet kulut välittömästi saatuaan tiedon haasteesta, ei hänelle tule maksuhäiriömerkintää. Yleensä velkojan haastehakemus koskee sinänsä riidatonta velkaa, mutta velallisella ei yksinkertaisesti ole rahaa maksaa sitä. Jos velallinen sen sijaan kiistää velan perusteen, on velkomisasia riitaisa. Riitaisan velan käsittely tuomioistuimessa voi muodostua hyvinkin kalliiksi jutun hävinneelle osapuolelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa