Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen vaatimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia on laitettava vireille kirjallisella haastehakemuksella, joka toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemuksessa on ilmoitettava kantajan yksilöity vaatimus ja eritellä ne seikat, joihin vaatimus perustuu. Vaatimuksen esittäminen haastehakemuksessa perustuu vaatimistaakkaan.

Vaatimistaakan mukaisesti tuomioistuin ei saa määrätä muuta tai määrällisesti enempää kuin mitä asianosainen vaatii. Tuomioistuin on siten sidottu asianosaisen vaatimaan ja vastapuolen myöntämään korvaukseen tai rangaistukseen. Käytännössä vastapuoli ei myönnä koskaan enempää kuin mitä on vaadittu, joten kantajan vaatimus on siksi ratkaiseva riita-asiassa.

Vaatimusta kutsutaan kannevaatimukseksi (petitum). Kantajan on selvästi yksilöitävä vaatimuksessaan, millaista tuomioita hän vaatii. Vaatimus voi olla esimerkiksi kaupan purku tai hinnanalennus. Vaatimus koskee varsinaisen vaatimuksen lisäksi oikeudenkäyntikuluja ja korkoja. Asianosaisen on lisäksi järkevää esittää vaihtoehtoisia ja toissijaisia vaatimuksia. Hänen on myös huolehdittava, ettei vaatimus ole määrällisesti liian pieni. 

Vaatimuksen ja vaatimuksen perusteena olevien seikkojen lisäksi laajassa haastehakemuksessa pitää ilmoittaa mahdolliset todisteet, vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta sekä perusteet, joiden nojalla kyseinen tuomioistuin on toimivaltainen. Todisteiden ilmoittamisen lisäksi tulee ilmoittaa, mitä todisteilla aiotaan näyttää toteen. Myös muun muassa tuomioistuimen nimi sekä asianosaisten tunniste- ja yhteystiedot tulee ilmoittaa. Hakemus on myös allekirjoitettava, ja siihen on liitettävä tarvittaessa esimerkiksi sopimus, johon kantaja vetoaa.

Laajan haastehakemuksen lisäksi voidaan määrätyissä asioissa käyttää suppeaa haastehakemusta. Jos hakemuksen asia koskee tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä, haastehakemukseen riittää vain maininta seikoista, joihin vaatimus perustuu. Asia on oltava myös riidaton kantajan käsityksen mukaan, ja seikkojen lisäksi tulee yksilöidä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vaatimuksessaan vetoaa. 

Vaatimus on haastehakemuksessa kantajan kannalta tärkeä, sillä kantaja ei voi saada määrällisesti enempää tai muuta kuin sen, mitä on vaatinut. Vaatimuksesta välittyykin tuomioistuimen tutkimisvallan rajat. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa