Minilex - Lakipuhelin

Vastaus haastehakemukseen - malli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun haastehakemus jätetään käräjäoikeuteen, käräjäoikeus kuulee myös toista osapuolta. Käräjäoikeus ohjeistaa vastauspyynnössään, mitä vastauksessa tulisi ilmoittaa. Kun kantajan haastehakemuksessa on ilmoitettu, mitä toiselta osapuolelta vaaditaan ja miksi, vastauksessa tulisi tarkasti ja oikeudellisesti perustellen kertoa, miksi kantajan vaatimukset eivät ole perusteltuja. Asioiden oikeudellinen perusteleminen ja tiettyjen asioiden esittäminen vaativat usein asiantuntevan lakimiehen avustusta. Oheinen malli on tarkoitettu ainoastaan jäsentämään haastehakemukseen annettavassa vastauksessa huomioon otettavia seikkoja, eikä sitä tule käyttää sellaisenaan. Esimerkkitapauksena olkoon hinnanalennusvaatimus irtaimen kaupassa.

 

X KÄRÄJÄOIKEUDELLE

Asia               (Vastaus, hinnanalennusvaatimus irtaimen kaupassa)                    

Kantaja          (henkilötiedot)                    

Vastaaja                            

Vaatimukset

1. Kantajan hinnanalennusvaatimus on hylättävä kokonaisuudessaan.

2. Kantaja on velvoitettava korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti korkolain mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun käräjäoikeuden tuomion antamisesta on kulunut kuukausi.

 

PERUSTELUT

1. Tapahtumaselostus (tässä tulisi kertoa yksityiskohtaisesti, mistä on kyse vastauksen antajan näkökulmasta.)

2. Vastaajan vaatimuksen perusteet (millä perusteilla vaatimukset esitetään; millä perusteella kantajan hinnanalennusvaatimus on hylättävä?)

3. Oikeudellinen arviointi (mihin lainkohtiin vaatimukset perustuvat ja millaista merkitystä näillä lainkohdilla on?)

3.1 Kaupan kohteen arvo luovutushetkellä (esimerkiksi oikeudellinen kuvaus auton iästä ja kunnosta)

3.2 Hinnanalennuksen määrän laskeminen (miten hinnanalennus tulisi laskea ottaen huomioon edellisessä kohdassa kuvattu auton ikä ja kunto?)

3.3 Ostajan tarkastusvelvollisuus (onko tämä velvollisuus laiminlyöty?)

3.4 Reklamaatio (kantajan virheellinen menettely siksi, ettei hän ole ennen haastehakemuksen toimittamista käräjäoikeudelle vaatinut myyjää korjaamaan kaupan kohteessa olevaa virhettä)

3.5 Myyjän mahdollisuus virheen korjaamiseen (olisiko tällainen mahdollisuus ollut toteutettavissa?)

4. Näyttö

4.1 Asiakirjat (mihin asiakirjoihin vedotaan ja mitä ne todistavat?)

4.2 Henkilönäyttö (onko olemassa todistajia, jotka voisivat vahvistaa vastaajan väitteet todeksi?)

 

Allekirjoitus, päiväys ja paikka

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa