Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus hinta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Riita-asioissa, jotka ratkaistaan käräjäoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu. Rii­ta-asiois­sa on ky­se yk­si­tyis­ten ih­mis­ten tai yri­tys­ten välisistä erimielisyyksistä esim. velkomus-, perintö- tai vahingonkorvausasioista.

Jos asia ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla käräjäoikeudessa, perii käräjäoikeus 86 euron oikeudenkäyntimaksun. Samalla lailla 86 euroa veloitetaan, vaikka riita-asian osapuolet saisivat riidan ratkaistua ennen tuomion antamista, jos haastehakemus on ehditty lähettää jo käräjäoikeuteen. 

Jos kantajalla on mahdollisuus lähettää haastehakemus suoraan käräjäoikeuden sähköiseen järjestelmään, on oikeudenkäyntimaksu 65 euroa.

Jos vas­taa­ja on rii­taut­ta­nut asian, on oikeudenkäyntimaksu 250 eu­roa.

Oikeudenkäyntimaksuja peritään korvauksena asian käsittelystä tuomioistuimissa. Maksu sisältää korvauksen asiassa annettavasta ratkaisun tai välipäätöksen sisältävästä toimituskirjasta. Lisäksi maksu sisältää korvauksen muusta asian käsittelyyn liittyvästä viranomaisen toimenpiteestä, jollei siitä perittävästä maksusta tai kustannusten korvauksesta säädetä erikseen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »