Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus julkisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haasteasioissa oikeudenkäyntiasiakirjat ja ratkaisu ovat lähtökohtaisesti aina julkisia, jollei niistä lain nojalla erityisestä syystä määrätä osia salassa pidettäväksi. Oikeudenkäyntiä koskevat perustiedot tulevat julkisiksi heti kun ne ovat saapuneet tuomioistuimeen.Täten haastehakemus on julkinen heti kun se on saapunut asiaa käsittelevään tuomioistuimeen. Riita-asian ratkaisu on täten myös julkinen heti kun se on annettu.

Oikeudenkäynnistä aina julkisia tietoja ovat:

1) Tiedot asiaa käsittelevästä tuomioistuimesta

2) Asian yksilöidystä laadusta, esim. onko kyseessä velkomus- tai vahingonkorvausasia

3) Asian käsittelyn vaiheista sekä suullisen käsittelyn ajankohdasta ja käsittelypaikasta

4) Asianosaisen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa