Minilex - Lakipuhelin

Haaste riita-asiassa ja kirjallinen vastaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian haasteella tarkoitetaan tuomioistuimen vastaajalle antamaa kehotusta vastata kanteeseen. Haaste annetaan vastaajalle tiedoksi asian vireilletulon jälkeen eli silloin, kun kantajan toimittama haastehakemus on saapunut käräjäoikeuteen. Samalla vastaajaa pyydetään antamaan vastaus tietyn määräajan kuluessa. Vastaajan tulee yleensä antaa vastauksensa kirjallisesti, mutta joissakin tapauksissa vastaus voi olla mahdollista antaa myös suullisesti. Tällainen tilanne on kuitenkin harvinaisempi ja se tuleekin kysymykseen vain niissä tapauksissa, kun vastaaja ei jostain syystä pysty antamaan kirjallista vastausta.

Vastaajalle tiedoksi annettavassa haasteessa luetellaan asiat, joihin vastaajan tulee vastata. Vastauksessaan vastaaja voi joko myöntää kanteen tai vaihtoehtoisesti vastustaa sitä, jolloin vastaaja haluaa, että kanne hylätään. Vastaajan vastustaessa kannetta hänen tulee ilmoittaa syy, minkä vuoksi hän vastustaa kannetta sekä todisteet ja todistusteemat. Vastaaja voi vastustaa kannetta eri tavoin. Hän voi muun muassa kiistää kanteen tai esittää prosessiväitteen, jolloin vastaaja esittää, että jokin oikeudenkäynnin edellytyksistä ei ole olemassa ja tämän vuoksi tuomioistuimen tulisi jättää asia tutkimatta. Vastaajan on halutessaan esitettävä prosessiväite jo kirjallisessa vastauksessaan. Myöhemmin esitettynä sitä ei oteta enää huomioon, ellei kyse ole ehdottomasta prosessiväitteestä. Ehdoton prosessiväite voi koskea esimerkiksi tuomarin esteellisyyttä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa