Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja takaisinsaanti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia laitetaan vireille haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Riita-asia tarkoittaa muita kuin rikosasioita, eli yksityisten henkilöiden tai yritysten välisiä kiistoja. Kantaja on se henkilö, joka haluaa saattaa asian oikeudenkäyntiin. Vastaaja on se, joka haastetaan. Tutkittuaan kantajan haastehakemuksen tuomioistuin lähettää haasteen vastaajalle ja pyytää tältä vastauksen haasteeseen.  Vastauksessaan vastaaja voi vastustaa kantajan väitteitä ja vaatimuksia. Jos vastaaja jättää vastaamatta haasteeseen määräajassa, häntä vastaan voidaan antaa yksipuolinen tuomio. Tämä tarkoittaa sitä, että hänet tuomitaan asiaa sen perusteellisemmin käsittelemättä vain kantajan haastehakemuksen perusteella. Myös täysin perustelemattoman vastauksen antaminen voi johtaa yksipuoliseen tuomioon. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös käsittelyn myöhemmässä vaiheessa, jos vastaaja muuttuu passiiviseksi. Vastaajalla on kuitenkin mahdollisuus reagoida yksipuoliseen tuomioon jälkikäteen. Tätä kutsutaan takaisinsaanniksi.

Kantajakin voi käsittelyn kuluessa jäädä passiiviseksi. Tällöin hänen kanteensa voidaan hylätä vastaajan vaatimuksesta yksipuolisella tuomiolla. Kantajallakin on edellytysten täyttyessä mahdollisuus hakea takaisinsaantia. On myös huomioitava, että kantajan selvästi perusteettomia ja lainvastaisia vaatimuksia ei voida hyväksyä yksipuolisella tuomiolla.

Yksipuoliseen tuomioon ei ole muita muutoksenhakukeinoja kuin takaisinsaanti. Esimerkiksi hovioikeuteen ei saa valittaa yksipuolisesta tuomiosta. Yksipuoliseen tuomioon haetaan muutosta 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista siltä tuomioistuimelta, joka on antanut yksipuolisen tuomion.

Takaisinsaannilla vastaaja voi saada riidan käsitellyksi normaalin kaavan mukaan täysimääräisessä tuomioistuinmenettelyssä. Jos käsittely oli jo laajemmin aloitettu ennen yksipuolista tuomiota, käsittelyä jatketaan siitä, mihin se jäi.

Takaisinsaantihakemukselle on määräajan lisäksi asetettu muitakin vaatimuksia. Hakemus ei voi olla vain nimellinen ilmoitus, vaan vastaajan on jo hakemuksessa esitettävä syitä sille, miksi yksipuolinen tuomio tulisi kumota tai muuttaa. Jos vastaaja laiminlyö määräajat tai vaatimukset, yksipuolinen tuomio jää voimaan. Periaatteessa takaisinsaannin ollessa käsittelyssä vastaaja tai kantaja voi syyllistyä uudestaan passiivisuuteen. Tällöin häntä vastaan annetaan toistamiseen yksipuolinen tuomio, johon ei voi enää hakea takaisinsaantia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa