Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus huoneenvuokra-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huoneenvuokra-asiaa koskevassa riidassa on yleensä kysymys siitä, että vuokralainen ei maksa sovitustu vuokraansa. Tällöin vuokranantaja voi hakea asiasta käräjäoikeuden tuomion, jonka jälkeen erääntyneet vuokrat voi viedä ulosottoon. Koska vuokran määrästä on usein sovittu vuokrasopimuksella, asia on kantajan eli vuokranantajan näkökulmasta riidaton. Tällaisissa summaarisissa asioissa riita-asian voi laittaa vireille suppealla haastehakemuksella. 

Haastehakemus tulee toimittaa kirjallisesti toimivaltaisen käräjäoikeuden kansliaan. Huoneenvuokra-asiassa toimivaltainen käräjäoikeus on yleensä vastaajan eli vuokralaisen kotipaikan käräjäoikeus. Haastehakemus voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai sähköisesti taikka postin, asiamiehen tai lähetin välityksellä.

Kirjallisessa haastehakemuksessa tulisi olla tuomioistuimen nimi ja asia, jota haastehakemus koskee, sekä  asianosaisten nimet, kotipaikat ja yhteystiedot, heidän laillisten edustajiensa ja asiamiestensä yhteystiedot sekä se osoite, johon mahdolliset kutsut, ilmoitukset ja kehotukset tulee lähettää eli prosessiosoite. Lisäksi tulee ilmoittaa kantajan yksilöity vaatimus, vaatimuksen perusteet sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena. Haastehakemuksessa tulee ilmoittaa myös, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta sekä päiväys ja kantajan tai muun haastehakemuksen laatijan allekirjoitus. Laatijan on ilmoitettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa. Haastehakemuksen liitteeksi on laitettava se sopimus, sitoumus tai muu asiakirja, johon kantaja vetoaa eli huoneenvuokra-asioissa vuokrasopimus. Liitteenä on yleensä myös mahdollisen asiamiehen valtakirja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa