Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus: elatusapu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos toinen vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatusapu voidaan vahvistaa vanhempien välisellä sopimuksella tai käräjäoikeuden tuomiolla. Elatusapua koskeva asia saadaan vireille käräjäoikeudessa toimittamalla sinne kirjallinen haastehakemus. Asian voi laittaa vireille lapsen huoltaja, edunvalvoja tai sosiaalilautakunta.

Kirjallisessa haastehakemuksessa tulisi olla seuraavat asiat: 1) tuomioistuimen nimi, 2) asia, jota haastehakemus koskee, 3) asianosaisten nimet, kotipaikat ja yhteystiedot, 4) laillisen edustajan ja asiamiesten yhteystiedot sekä se osoite, johon mahdolliset kutsut, ilmoitukset ja kehotukset tulee lähettää eli prosessiosoite, 5) todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot, 6) kantajan yksilöity vaatimus, 7) vaatimuksen perusteet, 8) mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen, 9) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena, 10) millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta, 11) päiväys ja kantajan tai muun haastehakemuksen laatijan allekirjoitus. Muun laatijan kuin kantajan on ilmoitettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa. Haastehakemuksen liitteeksi on laitettava se sopimus, sitoumus tai muu asiakirja, johon kantaja vetoaa. Liitteenä on yleensä myös mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Asianosaisia elatusapuasiassa ovat lapsi ja se vanhempi, jolta elatusapua vaaditaan. Kantajan vaatimuksena ilmoitetaan vaadittavan elatusavun määrä. Vaatimuksen perusteina ovat yleensä vastaajan vanhemmuus, joka on todettu esimerkiksi käräjäoikeuden tuomiolla. Lisäksi perusteluina voi mainita, että lapsi asuu ainoastaan toisen vanhemman luona. Todisteina voi olla näyttö vanhempien elatuskyvystä, kuten palkkatodistukset. Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa esimerkiksi isyyden vahvistamista koskeva käräjäoikeuden tuomio, jos sellainen on ollut aiemmin tarpeen hankkia.

Elatusapua koskevassa asiassa on kaksi vaihtoehtoista oikeuspaikkaa. Haastehakemus voidaan toimittaa joko vastaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudelle tai elatusapua vaativan tai saavan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudelle. Haastehakemus voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai sähköisesti taikka postin, asiamiehen tai lähetin välityksellä. Kun haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan, asia on virellä ja sen valmistelu alkaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa