Minilex - Lakipuhelin

Riitainen asia ja haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kantajan olettaessa asian oleva riitainen, haastehakemuksessa tulee ilmoittaa kantajan yksilöity vaatimus ja seikat, joihin vaatimus perustuu sekä mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. Lisäksi haastehakemuksessa tulee esittää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena sekä millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista. Tällöin puhutaan laajasta haastehakemuksesta.

Lisäksi haastehakemuksessa on mainittava tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä se postiosoite ja muu mahdollinen osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Haastehakemukseen tulee myös liittää se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa. Asianosaisen tai haastehakemuksen laatijan, jos asianosainen ei ole sitä itse tehnyt, tulee allekirjoittaa haastehakemus. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa