Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen vastaus riita-asian haastehakemukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia tulee vireille, kun kantaja toimittaa haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus tutkii haastehakemuksen sisällön ja lähettää kirjallisen haasteen vastaajalle joko postitse tai haastemiehen välityksellä. Käräjäoikeuden lähettämässä haasteessa vastaajaa kehotetaan vastaamaan haasteeseen kirjallisesti. Käytännössä vastaajan kirjallinen vastaus haasteeseen sisältää useita kohtia. Ensinnäkin vastaajan tulee ilmoittaa, hyväksyykö hän kanteen vai vastustaako hän sitä. Mikäli hän vastustaa kannetta, on hänen esitettävä asian ratkaisun kannalta olennaiset perustelut näkemykselleen. Toiseksi vastauksessa on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava niistä todisteista, joita vastaaja käyttää vastauksensa tueksi sekä mitä hän kullakin todisteella haluaa osoittaa. Kolmanneksi vastaukseen tulee liittää ne asiakirjat sekä kirjalliset todisteet, joihin kanteen vastustus perustuu. Neljäntenä seikkana kannetta vastustavan vastaajan tulee esittää vastauksessaan väitteensä siitä, ettei tuomioistuimen tule ottaa asiaa tutkittavakseen. Vastauksessa voi myös olla vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Vastaajan tulee vastata haasteeseen pääsääntöisesti kirjallisesti, vaikka oikeudenkäynnissä noudatetaan muilta osin suullisuusperiaatetta. Suullinen vastaaminen haasteeseen suoraan suullisen valmistelun istunnossa on mahdollista vain siinä tapauksessa, että se nopeuttaisi asian käsittelyä tai voidaan olettaa, ettei vastaajalla ole aikomusta antaa kirjallista vastausta. Suullinen vastaus tulee kysymykseen ainoastaan tietyissä yksinkertaisissa tapauksissa. Kantajalla kuitenkin on vastaajan toiminnasta riippumatta aina oikeus kirjalliseen vastaukseen, jos kanne perustuu juoksevaan velkakirjaan, vekseliin tai shekkiin.

Vastaajan kannan selvittäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää asian jatkokäsittelyn kannalta. Tästä syystä haastehakemuksen ja kirjallisen vastauksen sisältövaatimukset vastaavat pitkälti toisiaan. Valtaosa riita-asioista on dispositiivisia, jolloin sovinto on sallittu missä tahansa prosessin vaiheessa. Jos vastaaja hyväksyy haasteessa esitetyt vaatimukset jo omassa kirjallisessa vastauksessaan, voi käräjäoikeus vahvistaa ratkaisun välittömästi eikä jutun käsittelyä tarvitse jatkaa pidemmälle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa