Minilex - Lakipuhelin

Summaarisen haastehakemuksen malli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Summaarisella haastehakemuksella voidaan vaatia riidatonta saatavaa vastaajalta. Summaarisella haastehakemuksella voidaan vaatia myös muuta kuin valuuttamääräistä saatavaa, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palautumista sekä häätöä. Summaarisessa, eli suppeassa, haastehakemuksessa tulee ilmoittaa seuraavat seikat:

  • tuomioistuimen nimi
  • asianosaisten nimet ja kotipaikat
  • asianosaisten laillisen edustajan tai asiamiehen yhteystiedot sekä se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää (prosessiosoite)
  • kantajan yksilöity vaatimus

Esimerkki vaatimuksesta, joka voidaan esittää summaarisella haastehakemuksella:

Vaadin, että Matti Meikäläinen velvoitetaan maksamaan minulle 2000 euroa laillisine viivästyskorkoineen 1.6.2017 lukien.

– Seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Esimerkki näistä seikoista:

Olen myynyt Meikäläiselle auton 2 000 euron kauppahinnalla 1.6.2017. Kauppahinta sovittiin maksettavaksi 28.6.2017 mennessä. Meikäläinen on jättänyt kauppahinnan maksamatta.

– Täsmällisesti yksilöitynä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon vaatimus välittömästi perustuu (esimerkiksi viittaus osapuolten välillä tehtyyn kauppakirjaan).

– Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus. Tähän kohtaan voidaan sisällyttää selvyyden vuoksi maininta siitä, jos kuluvaatimus sisältää tuomioistuimen perimän hakemusmaksun kuluvaatimuksen lisäksi.

– Se peruste, jonka mukaan tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista. Luonnollisen henkilön oikeuspaikka on yleensä henkilön kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeus, mihin haastehakemus tulee toimittaa.

– Kantajan ilmoitus siitä, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen. Haastehakemuksessa on  ehdottomasti oltava maininta kantajan (haastehakemuksen tekijän) käsityksestä, että saatava on riidaton.

Mikäli kanne koskee juoksevaan sitoumukseen (esimerkiksi velkakirjaan, vekseliin, shekkiin) perustuvaa saatavaa, tämä sitoumus on liitettävä suppeaan haastehakemukseen alkuperäisenä, jos vastaaja haluaa yksipuolisen tuomion vastaajan jätettyä vastaamatta. Muutoin todisteiden liittämistä hakemukseen ei edellytetä. Riittävää on, että ne nimetään hakemuksessa.

Haastehakemusta laatiessaan liitännäisvaatimusten (korko-, perintä- ja oikeudenkäyntikulut) osalta kantajan on suotavaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta hänen vaatimuksensa tulisivat menestymään oikean suuruisina. Jos näitä vaatimuksia ei esitetä, haastehakemuksesta aiheutuneet kulut päätyvät kantajan maksettaviksi, vaikka hänen päävaatimuksensa (esimerkiksi velan maksu) hyväksyttäisiinkin summaarisessa asiassa annettavalla yksipuolisella tuomiolla.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa