Minilex - Lakipuhelin

Yksipuolinen tuomio haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksipuolinen tuomio riita-asioissa perustuu vastaajan passiivisuuteen. Mikäli vastaaja ei vastaa määräajassa kantajan kanteeseen, tuomioistuin voi antaa yksipuolisen tuomion vastaajaa vastaan ja hyväksyä kantajan kanteen tämän tekemän haastehakemuksen perusteella, kunhan se ei ole selvästi perusteeton. Yksipuolisen tuomion antamiseksi kantajan haastehakemuksen on oltava riittävän täsmällinen ja selkeä. Tilanteissa, joissa tuomioistuin pyytää kantajaa täydentämään haastehakemusta sen puutteellisuuden vuoksi tämä pyyntö voi perustua myös siihen, ettei tuomioistuin kykenisi antamaan yksipuolista tuomiota haastehakemuksen epäselvyyden takia vastaajan jättäessä vastaamatta kanteeseen.

Vaikka yksipuolinen tuomio onkin useimmiten seurausta toisen asianosaisen passiivisuudesta, tuomioistuin voi antaa yksipuolisen tuomion myös silloin, kun vastaaja on kyllä vastannut kantajan kanteeseen, mutta ei ole esittänyt vastauksessaan kanteen vastustamiselle perustetta, tai jos vastaaja vetoaa sellaiseen seikkaan, jolla ei selvästi ole vaikutusta asian ratkaisemisen kannalta.

Jos kantaja on haastehakemuksessaan esittänyt vaatimuksen, joka perustuu juoksevaan velkakirjaan, shekkiin tai vekseliin, vastaajalta edellytetään useimmiten kirjallista vastausta kanteeseen. Hänen on myös esitettävä todennäköisiä syitä, tuomioistuimen tuomio tai kuittauskelpoinen velkakirja vastauksensa tueksi, jotta hän voisi välttyä yksipuoliselta tuomiolta.

Mikäli vastaaja ei vastaa kanteeseen, tai vastaa siihen riittämättömällä tavalla, tuomioistuin hyväksyy kantajan vaateen yksipuolisella tuomiolla. Kantajan mielipidettä tähän ei tiedustella, eikä hänen tarvitse vaatia yksipuolista tuomiota vastaajaa vastaan haastehakemuksessaan. Kuitenkin siltä osin, kuin kantaja on luopunut kanteesta tai se on selvästi perusteeton, yksipuolista tuomiota ei anneta vaan kanne hylätään tuomiolla.

Kantajalla itsellään ei juuri ole vaikutusmahdollisuuksia yksipuolisen tuomion antamiseksi, sillä sen antaminen perustuu suurimmalta osin vastaajan käytökseen tai sen puutteeseen ja tuomioistuimen harkintaan tapauksessa. Vastaajan jättäytyessä passiiviseksi kantajan vaatimukset voidaan hyväksyä suoraan, joten haastehakemus on suositeltavaa laatia huolellisesti ja liittää sen tueksi kaikki tarvittavat asiakirjat tuomioistuimen harkinnan helpottamiseksi ja halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa