Minilex - Lakipuhelin

Syyteharkinta ja vireilletulo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasian viemisestä tuomioistuimeen huolehtii yleensä syyttäjä. Rikosasian vireilletulo tapahtuu syyttäjän haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Asianomistajalla eli esimerkiksi rikoksen uhrilla on toissijainen syyteoikeus. Syyttäjä on viranomainen, jonka tehtävänä on saattaa syytetty rikosoikeudelliseen vastuuseen rikoksestaan. Rikosasian selvittäminen alkaa poliisin esitutkinnalla. Syyttäjä osallistuu joissakin rikoksissa myös esitutkintaan. Esitutkinnassa syntyy selvitystä rikoksesta, jonka perusteella syyttäjä suorittaa syyteharkinnan. Syyteharkinta tarkoittaa syyttäjän harkintaa siitä, tuleeko asiassa nostaa syyte vai jättää se nostamatta. Syyteharkintaan vaikuttaa esimerkiksi todennäköisyys syyllisyydestä ja rikoksen vakavuus.

Syyteharkinnassa syyttäjä voi päätyä siihen lopputulokseen, että hänen mielestään asiassa on olemassa todennäköisiä syitä siitä, että rikoksesta epäilty on syyllinen. Tämä tarkoittaa syyttäjän varsin korkeaa vakuuttuneisuutta syyllisyydestä. Syyttäjän on myös uskottava, että tuomioistuimessa syytetty todella tuomitaan rangaistukseen. Epäillyn rikoksen tulee luonnollisesti täyttää laissa rangaistavaksi säädetyn teon tunnusmerkistö eikä rikos myöskään saa olla vanhentunut.

Vaikka syyttäjä pitäisi epäiltyä syyllisenä ja syytteen nostamisen edellytykset täyttyvät, eräissä tilanteissa syyttäjä voi harkinnanvaraisesti jättää syytteen nostamatta. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät lieviksi ja vähäisiksi katsottavat tilanteet. Myös oikeudenkäynnin ja rangaistuksen kohtuuttomuutta sekä kustannuksia voidaan joskus pitää syinä jättää syyte nostamatta.

Syyttäjä ei siis hatarin perustein vie rikosasiaa tuomioistuimeen syyteharkinnan jälkeen. Päättäessään nostaa syytteen, syyttäjä toimittaa haastehakemuksen toimivaltaisen käräjäoikeuden kansliaan. Tällöin rikosasia tulee vireille. Jos syyttäjä päättää olla nostamatta syytettä, tai jos esitutkintaa ei toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan, asianomistaja saa nostaa itse syytteen. Tässä tilanteessa asianomistaja laittaa rikosasian vireille itse. Hänen täytyy laatia haastehakemus lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja lähettää se toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa