Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli kantaja pyrkii muovaamaan kanteensa vaatimus- tai perusteluosaa haastehakemuksen sisältöön verrattuna, kyseessä on kanteen muuttaminen. Lähtökohtaisesti kannetta ei saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana, mutta tähän pääsääntöön on säädetty useita poikkeuksia. Riita-asioissa tuomioistuin ei voi tuomita muuta tai enempää, kuin mitä kantaja on vaatinut, eikä se voi ottaa kanteen perusteena huomioon seikkoja, joihin kantaja ei ole vedonnut. Kun kantaja ei välttämättä ole aina selvillä siitä, mihin hänen kannattaisi vedota tai mitä hänen tulisi vaatia, on hänellä tietyissä tilanteissa oikeus kanteen muuttamiseen.

Kantaja saa vaatia muuta kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta, jos hänen vaatimuksensa perustuu oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai vasta silloin kantajan tietoon tulleeseen seikkaan. Tähän perusteeseen on useimmiten mahdollista vedota missä tahansa oikeudenkäynnin vaiheessa, tosin tietyin poikkeuksin. Olosuhteiden muutoksena voidaan pitää esimerkiksi kantajan itselleen vaatiman esineen tuhoutumista oikeudenkäynnin aikana, jolloin kantaja voi vaatia esineen palautuksen sijasta vahingonkorvausta.

Kantaja saa myös vaatia, että tuomioistuimessa vahvistetaan sellainen oikeussuhde, joka asianosaisten välisessä oikeudenkäynnissä on riitainen ja jonka selvittämistä asian muun osan ratkaiseminen edellyttää. Kantaja saa myös vaatia korkoa tai tehdä muun sivuvaatimuksen taikka uuden vaatimuksen, mikäli se johtuu olennaisesti samasta perusteesta. Jos nämä vaatimukset tehdään vasta pääkäsittelyssä, ne voidaan jättää tutkimatta, mikäli se viivyttäisi asian käsittelyä. Näitä vaatimuksia ei myöskään voida tehdä ylemmässä tuomioistuimessa. Uusien seikkojen esittämistä kanteen tueksi ei pidetä kanteen muuttamisena, ellei kanteen perusteena oleva asia muutu toiseksi näiden uusien seikkojen vuoksi.

Haastehakemuksessa esitettyjen vaatimusten muuttamisen tulisi tapahtua mahdollisuuksien mukaan valmisteluvaiheessa. Kaikkia muutoksia ei välttämättä hyväksytä enää pääkäsittelyn aikana. On suositeltavaa, että vaaditut vaatimukset esitettäisiin mahdollisimman täysimääräisinä jo haastehakemuksessa, mikäli se on tapauksen olosuhteet huomioiden mahdollista, sillä kaikissa tapauksissa kanteen myöhempi muuttaminen ei ole enää mahdollista. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa