Minilex - Lakipuhelin

Vastaus haasteeseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asioita koskeva oikeudenkäynti tulee vireille kantajan haastehakemuksella. Kantaja on se oikeudenkäynnin osapuoli, joka haluaa asiansa käsiteltäväksi tuomioistuimessa. Haastehakemuksen saavuttua tuomioistuimen kansliaan, tuomioistuin antaa haasteen kantajan vastapuolelle eli vastaajalle. Vastaajan on laadittava vastaus haasteeseen.

Vastaus on pääsääntöisesti laadittava kirjallisesti. Tuomioistuin voi kehottaa vastaajaa vastaamaan haasteeseen myös suullisesti valmisteluistunnossa, jos tämä nopeuttaa asian käsittelyä tai jos vastaajan ei odoteta laativan kirjallista vastausta haasteeseen. Kirjallisessa vastauksessa on ilmoitettava tietyt asian yksilöintitiedot ja ennen kaikkea se, miten vastaaja sisällöllisesti reagoi kantajan haastehakemukseen.

Vastaukseen on kirjattava vastaajan edustajan tai asiamiehen yhteystiedot ja mahdollinen prosessiosoite, eli osoite, johon oikeudenkäyntiä koskevat kirjeet voidaan lähettää. Vastaajan on myös saatettava nimeämiensä todistajien tai muiden kuultavien puhelinnumerot ja yhteystiedot käräjäoikeuden tietoon.

Oikeusjuttua koskien vastaajan tulee vastauksessaan ilmoittaa myöntääkö hän kanteen vai vastustaako hän sitä. Vastustukselle on esitettävä asialliset perusteet. Perusteiden tueksi vastaajan on ilmoitettava todisteet ja se, mitä hän kullakin todisteella pyrkii näyttämään toteen. Vastaus on myös oikea paikka vaatia oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Vastaukseen on liitettävä mahdolliset asiakirjat ja todisteet, joihin kanteen vastustaminen perustuu. Mikäli vastaajalla on aihetta väittää, että käräjäoikeus ei voi ottaa asiaa tutkittavakseen, on myös tästä tehtävä väite vastaukseen. Tuomioistuin voi haasteessaan pyytää vastaajaa vastaamaan myös johonkin tiettyyn kysymykseen.

Vastaus on toimitettava tuomioistuimen kansliaan annetussa määräajassa. Mikäli vastaajalta pyydetään suullista vastausta, on tämän osallistuttava suoraan valmisteluistuntoon. Haasteeseen vastaamatta jättämisellä on seurauksensa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa