Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja vuokrasopimuksen purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokrasopimus voidaan päättää purkamalla. Purkaminen on eri asia kuin vuokrasopimuksen irtisanominen. Purkaminen on voimakkaampi toimenpide, jossa ei noudateta irtisanomisaikaa vaan vuokrasopimus päättyy välittömästi. Vuokrasopimuksen purkamisesta ja sen perusteista on säädetty laissa. Sekä vuokralaisella että vuokranantajalla on oikeus tiettyjen edellytysten täyttyessä purkaa vuokrasopimus. Viime kädessä purkamisasian etenemistä voidaan tehostaa lähettämällä asiaa koskeva haastehakemus käräjäoikeuteen.

Vuokranantajan purkuperusteita ovat esimerkiksi olennaisesti laiminlyödyt vuokranmaksut, huoneiston luovutus toisen käytettäväksi, häiritsevän elämän viettäminen tai huoneiston huono hoito. Joissakin tapauksissa edellytetään vuokranantajan antavan ennen purkamista vuokralaiselle varoituksen ja mahdollisuuden korjata käytöksensä. Esimerkiksi muutaman kuukauden maksamattomista vuokrista ei tarvitse antaa varoitusta, vaan vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi.

Vuokralaisella on omat purkuperusteensa. Näitä ovat esimerkiksi terveydellinen haitta asunnossa, hallinnan viivästyminen ja asunnon puutteellinen kunto. Jos tällaiset haitat ovat vähäisiä, sopimusta ei saa purkaa.

Vuokranantajan ja vuokralaisen on annettava vastapuolelle tiedoksi kirjallinen purkamisilmoitus. Siinä mainitaan purkuperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta, jos sen ei ole tarkoitus päättyä välittömästi tiedoksiannosta. Erillistä purkamisilmoitusta ei tarvitse antaa, jos asia laitetaan haastehakemuksella käräjäoikeudessa vireille. Tällöin haaste käy purkamisilmoituksesta.

Haastehakemus käräjäoikeuteen voi olla tarpeellinen, jos purkamisasia ei etene yhteisymmärryksessä. Näin on esimerkiksi silloin, kun vuokralainen ei suostu poistumaan asunnosta. Tällöin vuokranantaja tarvitsee käräjäoikeuden häätötuomion vuokralaisen poistamiseen. Haastehakemuksella voidaan vaatia purkua ja häätöä. Purkutuomion jälkeen vuokranantaja voi ulosottoviranomaisen kautta toteuttaa vuokralaisen häädön. Vuokralaisen häätö on viimesijainen ja usein monta kuukautta kestävä prosessi. Asia on aina ensin syytä pyrkiä sopimaan vuokralaisen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa