Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja laiton irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haastehakemus toimitetaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeuteen. Yhtiötä vastaan esitetty vaatimus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä yhtiöllä on kotipaikka tai oikeushenkilön hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Vastaajana olevan oikeushenkilön sivuliikkeen, osaston, edustuston tai muun sellaisen toimipaikan taikka yksityisen elinkeinonharjoittajan toimipaikan toimintaa koskeva asia voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä toimipaikka sijaitsee.Työsopimusta koskeva asia voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä työ tavanmukaisesti tehdään. Jollei työtä tavanmukaisesti tehdä samassa tuomiopiirissä, työntekijän työnantajaa vastaan esittämä vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä työntekijän palvelukseensa ottaneen työnantajan toimipaikka sijaitsee. 

Työntekijä voi vaatia korvauksena työsopimuksen lainvastaisesta päättämisestä vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkan. Työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle ja luottamusvaltuutetulle suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 30 kuukauden palkka. Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä tai tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Vaatimuksensa perusteena työntekijän on esitettävä väite, jonka mukaan työnantaja on päättänyt työsopimuksen työntekijän henkilöön liittyvien syiden perusteella, joita ovat esimerkiksi uskonnollinen tai poliittinen vakaumus tai sairaus, joka ei olennaisesti vaikuta työkykyyn, tai osallistuminen lain mukaiseen työtaistelutoimenpiteeseen. Taloudellista tai tuotannollista perustetta irtisanomiseen ei ole myöskään, jos työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. Myös irtisanomisajan noudattamatta jättäminen oikeuttaa työntekijän saamaan korvauksena täysi palkka irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta.

Kanne on nostettava, eli haastehakemus on jätettävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa