Minilex - Lakipuhelin

Elatusapua koskeva haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos lapsen vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen sopimuksessa koskien lapsen elatusta, voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Elatusapu voidaan tuomioistuimessa vahvistaa, jos vanhempi ei huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei asu pysyvästi vanhempansa luona. Elatusapua koskeva haastehakemus on toimitettava kirjallisesti ja se toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemus voidaan myös esimerkiksi lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä.

Elatusapua koskevassa haastehakemuksessa tulee ilmoittaa ensinnäkin tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet sekä heidän kotipaikkansa. Tämän lisäksi on ilmoitettava asianosaisten mahdollisen laillisen edustajan yhteystiedot. Myös kaikkien asianosaisten yhteystiedot, osoitetiedot ja muu mahdollinen osoite, johon esimerkiksi asiaa koskevat kutsut ja ilmoitukset lähetetään on ilmoitettava hakemuksessa. Lisäksi mahdollisen todistajan tai muun asiassa kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot on ilmoitettava käräjäoikeudelle. Muuttuneista tiedoista on myös ilmoitettava käräjäoikeudelle viipymättä.

Haastehakemuksessa on lisäksi ilmoitettava kantajan yksilöity vaatimus ja ne seikat, joihin vaatimus perustuu. Mahdollisuuksien mukaan on ilmoitettava myös ne todisteet, jotka kantaja aikoo esittää kanteensa tueksi. Todisteiden osalta on ilmoitettava niiden todistusteemat eli se, mitä kantaja aikoo kullakin todisteella näyttää toteen. Haastehakemukseen on lisäksi ilmoitettava mahdollinen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus sekä millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista.

Asianosaisen tai sen laatijan on allekirjoitettava haastehakemus. Jos hakemuksen allekirjoittaa muu kuin asianosainen, laatijan on ilmoitettava samalla ammattinsa ja asuinpaikkansa. Haastehakemukseen tulee myös liittää mukaan se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa