Minilex - Lakipuhelin

Rikosasian haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasia tulee vireille, kun haastehakemus saapuu tuomioistuimen kansliaan. Rikosasian haastehakemuksen on oltava sisällöltään varsin yksityiskohtainen, koska vastaajan tulee pystyä sen perusteella vastaamaan kanteeseen ja valmistautumaan oikeudenkäyntiin.

Haastehakemuksessa on ilmoitettava vastaaja, asianomistaja ja syytteenalainen teko sekä teon kuvailemiseksi tarvittavat tiedot. Pelkkä tunnusmerkistötekijöiden luetteleminen ei kuitenkaan riitä vaan teonkuvauksesta on ilmettävä muun muassa tekijän syyllisyyden aste ja teosta aiheutuneet seuraukset. Haastehakemuksessa on ilmoitettava tämän lisäksi rikos, johon syyttäjä katsoo vastaajan syyllistyneen, rangaistusvaatimus sekä syyttäjän syyteasian yhteydessä ajamat asianomistajan vaatimukset perusteineen. Syyttäjän on siis jo haastehakemuksessa vaadittava vastaajan tuomitsemista rangaistukseen. Syyttäjän tulee vaatia myös mahdollisten koventamis- tai lieventämisperusteiden soveltamista haastehakemuksessa. Lisäksi todisteet, jotka syyttäjä aikoo esittää on ilmoitettava haastehakemuksessa. Todisteiden ilmoittamisvelvollisuus koskee sekä kirjallisia että suullisia todisteita.

Syyttäjä toimittaa haastehakemuksen yhteydessä tuomioistuimelle esitutkintapöytäkirjan, kirjalliset todisteet ja muut asian käsittelemistä varten tarpeelliset asiakirjat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa