Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus: laiton irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimuslaissa säädetään perusteista, joilla työntekijän toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisanoa. Jos työnantajan katsotaan irtisanoneen työntekijän ilman laillisia perusteita, voidaan työnantaja velvoittaa maksamaan työntekijälle korvausta työntekijälle työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Korvausta laittomasta irtisanomisesta haetaan haastehakemuksella, joka toimitetaan käräjäoikeudelle. Toimivaltainen käräjäoikeus on se, jonka tuomiopiirissä työnantajan koti- tai asuinpaikka sijaitsee.

Kirjallisessa haastehakemuksessa tulisi olla seuraavat asiat: 1) tuomioistuimen nimi, 2) asia, jota haastehakemus koskee, 3) asianosaisten nimet, kotipaikat ja yhteystiedot, 4) laillisen edustajan ja asiamiesten yhteystiedot sekä se osoite, johon mahdolliset kutsut, ilmoitukset ja kehotukset tulee lähettää eli prosessiosoite, 5) todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot, 6) kantajan yksilöity vaatimus eli laittoman irtisanomisen tilanteissa haettavan kertakorvauksen määrä, 7) vaatimuksen perustelut, 8) mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen, 9) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena, 10) millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta, 11) päiväys ja kantajan tai muun haastehakemuksen laatijan allekirjoitus. Muun haastehakemuksen laatijan kuin kantajan on ilmoitettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa. Haastehakemuksen liitteeksi on laitettava se sopimus tai sitoumus, johon työntekijä vetoaa eli yleensä työsopimus. Liitteenä on yleensä myös mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Haastehakemus toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Toimitus voi tapahtua henkilökohtaisesti tai sähköisesti taikka postin, asiamiehen tai lähetin välityksellä. Kun haastehakemus saapuu kansliaan, asia on tullut vireille ja sen valmistelu alkaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa