Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kanteen peruuttamisella kantaja esittää tuomioistuimelle tahdonilmaisun, jossa hän ilmaisee haluavansa peruuttaa haastehakemuksessa esittämänsä vaatimukset. Kanteen peruuttamisesta on seurauksena se, että asia jätetään sillensä, eli se raukeaa. Tämä tarkoittaa sitä, että samasta asiasta on mahdollista nostaa myöhemmin uusi kanne.

Kantajalla on kuitenkin oikeus peruuttaa kannetta vain silloin, jos vastaaja ei vaadi asiassa tuomiota. Mikäli oikeudenkäynnin kohteena on dispositiivinen asia, eli asia, jossa sovinto on sallittu, ja kantaja peruuttaa kanteen sen jälkeen, kun vastaaja on vastannut siihen, asia on vastaajan vaatimuksesta ratkaistava. Mikäli vastaaja ei ole vielä vastannut pääasiaan, kantajalla on rajoittamaton oikeus peruuttaa kanne. Saadakseen asian ratkaistuksi tuomiolla vastaajan on nimenomaisesti ilmaistava tahtonsa siihen. Kuitenkin, jos kyseessä on indispositiivinen asia, eli asia, jossa sovinto ei ole sallittu, kantajalla on aina oikeus peruuttaa kanne riippumatta siitä, onko vastaaja vastannut siihen. Jos kantaja peruuttaa kanteen, hänen on vastaajan vaatimuksesta korvattava vastaajan oikeudenkäyntikulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin. Kanteen peruuttaminen tulisi tehdä ennen kuin asia on ratkaistu ensiasteen tuomioistuimessa. Muutoksenhaun peruuttaminen on myös mahdollista, mutta tällöin peruutettavaksi tulee vain muutoksenhaku itse, ja alkuperäinen tuomio jää voimaan.

Kanteen peruuttamisesta tulee erottaa kanteesta luopuminen, jolla kantaja ilmoittaa, että hänen vaatimuksensa voidaan hylätä. Tällöin asiaa ei enää voi saattaa vireille tuomioistuimessa. Tietyin edellytyksin kanteen peruuttaminen on kuitenkin mahdollista riippuen asian luonteesta tai vastaajan toimista prosessissa. Peruutettu kanne voidaan tuoda uudestaan tuomioistuimen käsiteltäväksi myöhemmin. Tarpeettomia oikeudenkäyntejä tulisi kuitenkin välttää. Asian huolellisella valmistelulla voidaan varmistua siitä, onko oikeudenkäynnille edellytyksiä. Kanteen peruuttamisesta voi syntyä kantajalle riski korvata vastapuolen kulut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa