Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasia tulee vireille, kun kirjallinen haastehakemus toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Yleensä rikosasian panee vireille syyttäjä nostamalla syytteen. Haastehakemus tarkoittaakin toimenpidettä, jolla oikeudenkäynti aloitetaan.

Haastehakemuksen sisältö on säädeltyä laissa yksityiskohtaisesti. Rikosasian haastehakemuksessa on ilmoitettava vastaaja, asianomistaja ja syytteenalainen teko, sen tekoaika ja -paikka ja muut tiedot, jotka tarvitaan teon kuvailemiseksi, sekä rikos, johon syyttäjä katsoo vastaajan syyllistyneen ja rangaistus- ja menettämisvaatimus sekä muut vaatimukset ja lainkohdat, joihin ne perustuvat. Lisäksi tulee ilmoittaa asianomistajan vaatimukset, joita syyttäjä ajaa syyteasian yhteydessä, todisteet, jotka syyttäjä aikoo esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen sekä syytteen nostamisen edellytyksenä oleva pyyntö taikka sitä koskeva määräys tai suostumus ja tuomioistuimen toimivallan perustavat seikat, ellei toimivalta muuten ilmene haastehakemuksesta.

Haastehakemuksesta on ilmettävä lisäksi asianomainen tuomioistuin ja asianosaisten nimet sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä taikka avustajansa yhteystiedot. Tuomioistuimelle on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava asianosaisen sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot. Todistajien ja kuultavien yhteystietoja ei ole välttämätöntä ilmoittaa haastehakemuksessa, vaan ne voidaan ilmoittaa käräjäoikeudelle erikseen, jotta asianomaiset henkilöt välttyisivät asiattomilta yhteydenotoilta.

Yli vuorokauden pidätettynä olleiden osalta on ilmoitettava myös vapaudenmenetysaika ja nuorten henkilöiden sekä vangittujen, matkustuskiellossa olevien ja virantoimituksesta pidätettyjen osalta kyseinen syy pääkäsittelyn pitämiselle kahden viikon kuluessa syytteen vireille tulosta. Syyttäjän on lopuksi allekirjoitettava haastehakemus. Jos hakemus lähetetään sähköisenä viestinä, ei sitä kuitenkaan tarvitse allekirjoittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa