Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ulkomaille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kansainvälisessä prosessioikeudessa toimivallan pääsääntö on sama kuin kansallisessakin prosessioikeudessa. Yleissopimuksissa toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan kotipaikan valtion tuomioistuin. Kansalaisuus ei ole toimivaltaperuste. Yleissopimuksissa kanne voidaan yleensä nostaa sen valtion tuomioistuimessa, jossa vastaajalla on asuinpaikka tai pysyvä oleskelupaikka. Asuinpaikan ja kotipaikan määritelmälle ei ole yhtenäistä eurooppalaista tulkintaa. Yleensä kotipaikka on sama kuin asuinpaikka. Asuinpaikkaan voidaan vedota ainoastaan, kun henkilöllä ei ole tunnettua kotipaikkaa yleissopimuksen sopimus­- tai jäsenvaltiossa. Se, onko henkilöllä koti- tai asuinpaikka tietyssä maassa, ratkaistaan väitetyn kotipaikan lain mukaan. Tilapäinen oleskelupaikka on kuitenkin kielletty toimivaltaperuste. Kuitenkin esimerkiksi elatusapua koskeva kanne saadaan panna vireille siellä, missä elatusapuun oikeutetulla on kotipaikka tai asuinpaikka.

Yksinomaisia kansainvälisiä toimivaltaperusteita ovat mm. kiinteistöforum, jolla tarkoitetaan sitä, että kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuin on toimivaltainen asiassa, joka koskee esineoikeutta kiinteään omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden vuokraa, yhtiöasioiden forum, jolla tarkoitetaan, että yksinomainen toimivalta on sen sopimus­ tai jäsenvaltion tuomioistuimilla, missä yhtiön tai oikeushenkilön kotipaikka on, kun asia koskee yhtiön tai muun oikeushenkilön perustamisen pätevyyttä, mitättömyyttä tai purkamista taikka sen toimielinten päätösten pätevyyttä) ja julkisen rekisterin forum, jota käytetään asiassa, joka koskee rekisterimerkinnän paikkaansapitävyyttä. Kansainvälinen prosessioikeus tuntee myös vaihtoehtoisia toimivaltaperusteita, joita ovat sopimuksen suorituspaikan forumit yleissopimuksissa ja EU:n täytäntöönpanoasetuksessa, yhtiön toimipaikan forum ja deliktiperusteisen vahingonkorvauksen forum. Vaihtoehtoisia prosessioikeudellisia toimivaltaperusteita ovat mm. usean vastaajan forum, takautumisforum, vastakanteen forum ja laajennettu kiinteistöforum, kun asia koskee esinekohtaisia vakuussaatavia. Bryssel II-asetus määrää toimivaltaisesta tuomioistuimesta perheoikeudellisissa asioissa. Sopimuksen osapuolet voivat aina tehdä myös oikeuspaikkasopimuksen, eli prorogaatiosopimuksen. Sopimuksessa määrätty tuomioistuin on toimivaltainen, ellei vastaaja hyväksy "väärän" tuomioistuimen toimivaltaa vastaamalla kanteeseen.

Suomessa asuvan kantajan on siis haastettava vastaaja, jolla on kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka ulkomailla, kyseisen valtion tuomioistuimessa. Kantajan on tällöin käännettävä haastehakemus tuomioistuinmaan kielelle ja huolehdittava avustajan hankkimisesta. Useimmissa maissa valtio antaa oikeudellista apua sellaiselle asianosaiselle, joka ei pysty maksamaan oikeudenkäynnin kustannuksia, ja tietyin edellytyksin myös ulkomaalaiselle. Suomen ja Venäjän välisessä kahdenkeskisessä oikeusapusopimuksessa määrätään, että sopimuspuolten kansalaiset saavat toisen sopimuspuolen tuomioistuimessa maksutonta oikeudellista apua ja maksuttoman oikeudenkäynnin samoin perustein kuin omat kansalaiset. Suomen kansalainen ja sellainen ulkomaalainen henkilö, joka täyttää oikeusapulain edellytykset, voi saada oikeusapulain mukaista oikeusapua myös ulkomaiseen oikeudenkäyntiin tai vastaavaan lainkäyttömenettelyyn. Oikeusapu rajoittuu tällaisissa tapauksissa kuitenkin yleiseen oikeudelliseen neuvontaan. Oikeudellisen avustajan palkkioita ei yleensä korvata. Oikeusministeriö voi kuitenkin hakemuksesta myöntää laajemmankin oikeusavun. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa