Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus vuokra-asioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokra-asioissa riidat liittyvät useimmiten maksamattomiin vuokriin. Jos vuokralainen ei maksa vuokraansa sovitusti, vuokranantaja voi hakea asiasta käräjäoikeuden tuomion. Vuokranantaja voi pyytää käräjäoikeutta velvoittamaan vuokralaisen maksamaan erääntyneet vuokransa. Lisäksi voidaan pyytää vuokrasopimuksen purkamista ja vuokralaisen häätöä. Vuokrasaatavia ja häätöä koskevat asiat ovat yleensä kantajan eli vuokranantajan näkökulmasta riidattomia, koska vuokran määrästä on yleensä sovittu vuokrasopimuksella. Tällaisissa summaarisissa asioissa riittää suppea haastehakemus, jotta asia saadaan vireille käräjäoikeudessa. Vuokraa koskevassa riita-asiassa voi kyse olla myös jostakin muusta, kuten esimerkiksi vuokralaisen aiheuttamista vahingoista vuokra-asunnossa. Tällaisissa asioissa tarvitaan yleensä laaja haastehakemus.

Suppeassa haastehakemuksessa tulisi olla seuraavat asiat: 1) tuomioistuimen nimi, 2) asia, jota haastehakemus koskee, 3) asianosaisten nimet, kotipaikat ja yhteystiedot, 4) laillisen edustajan ja asiamiesten yhteystiedot sekä se osoite, johon mahdolliset kutsut, ilmoitukset ja kehotukset tulee lähettää eli prosessiosoite, 5) kantajan yksilöity vaatimus, 6) vaatimuksen perusteet,  7) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena, 8) millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta, 9) päiväys ja kantajan/haastehakemuksen laatijan allekirjoitus. Laatijan on ilmoitettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa. Haastehakemuksen liitteeksi on laitettava se sopimus, sitoumus tai muu asiakirja, johon kantaja vetoaa, eli yleensä vuokra-asioissa vuokrasopimus. Liitteenä on yleensä myös mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Laajassa haastehakemuksessa tulisi olla kaikki samat asiat kuin suppeassa haastehakemuksessa sekä lisäksi todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot ja mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. 

Haastehakemus toimittetaan vastaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudelle. Haastehakemus voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai sähköisesti taikka postin, asiamiehen tai lähetin välityksellä. Kun haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan, asia on virellä ja sen valmistelu alkaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa