Minilex - Lakipuhelin

Summaarinen haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Summaarisella haastehakemuksella tarkoitetaan suppeampaa haastehakemusta, jota voidaan käyttää sellaisissa asioissa, jotka ovat kantajan käsityksen mukaan riidattomia. Tällaiset asiat voivat koskea joko tietyn suuruista saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä. Summaariseen haastehakemukseen ei tarvitse liittää mukaan todisteita. Haastehakemuksessa on kuitenkin yksilöitävä täsmällisesti se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.

Summaarisesta haastehakemuksesta tulee ensinnäkin ilmetä kantajan ja vastaajan henkilötiedot kuten nimi, osoite ja puhelinnumero. Haastehakemus on hyvä otsikoida, esimerkiksi ”haastehakemus velkomusasiassa.”

Summaarisessa haastehakemuksessa tulee esittää vaatimukset, eli se, mitä vaaditaan. Mikäli vaatimuksia on useita, on vaatimukset hyvä numeroida selkeyden vuoksi. Viivästyskorkoa ja vastapuolen velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut on vaadittava erikseen. Jos niitä ei ole vaadittu, ei tuomioistuin voi tuomita niitä oma-aloitteisesti.

Haastehakemuksessa esitetyt vaatimukset on myös perusteltava. Perusteluista on ilmettävä, mihin kantajan vaatimukset perustuvat. Perusteluissa tulee esimerkiksi yksilöidä velkakirja tai muu asiakirja, johon vaatimus perustuu.

Haastehakemuksessa tulee vielä mainita, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, mikäli se ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista. Useimmissa tapauksissa toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan kotipaikan käräjäoikeus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa