Minilex - Lakipuhelin

Syytteen vireillepano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syyttäjä nostaa syytteen toimittamalla kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan. Rikosasia tulee vireille, kun haastehakemus saapuu kansliaan tai, silloin kun syyttäjä syyttäjä antaa haasteen, kun haaste annetaan tiedoksi. Yleensä tuomioistuin antaa haasten, mutta tuomioistuin voi myös määrätä haasteen antamisen syyttäjä tehtäväksi. Syyttäjä saa kuitenkin aina itse nostaa syytteen, jos asia on tarkoitus käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. Ensisijainen oikeus nostaa syyte ja ajaa sitä on syyttäjällä. Syyttäjän on nostettava syyte epäillystä rikoksesta, jos hän katsoo, että se on laissa säädetty rangaistavaksi, sen syyteoikeus ei ole vanhentunut ja on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Asianomistajarikoksissa asianomistajan on tehtävä syyttämispyyntö. Tällöinkin syyttäjä nostaa syytteen. Asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta vain, jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta taikka esitutkintaviranomainen tai syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta taikka että se keskeytetään tai lopetetaan. Asianomistaja saa nostaa syytteen myös, jos esitutkintatoimenpiteiden suorittamista on tutkinnanjohtajan päätöksellä siirretty. Asianomistajalla on oikeus ottaa ajaakseen syyte, jonka syyttäjä tai toinen asianomistaja on peruuttanut. Asianomistajalla on siis vain toissijainen syyteoikeus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa