Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haastehakemus voi olla joko laaja haastehakemus, joka koskee laajoja riita-asioita tai suppea haastehakemus, joka on nimensä mukaisesti suppeampimuotoinen. Suppean haastehakemuksen tekeminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun asia koskee häätöä ja asia ei ole kantajan näkemyksen mukaan riitainen.

Riita-asia tulee vireille silloin, kun haastehakemus toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemuksen sisällöstä on säädetty laissa. Laajan haastehakemuksen tulee sisältään kantajan vaatimus sekä ilmoitus siitä, mihin kantajan vaatimus perustuu. Haastehakemuksessa kantajan on ilmoitettava myös todisteet ja se, mitä hän haluaa näyttää niillä toteen. Kantaja voi halutessaan esittää haastehakemuksessa vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Haastehakemuksessa voi olla tarpeen ilmoittaa myös, millä perusteella tuomioistuinta voidaan pitää asiassa toimivaltaisena.

Suppeassa haastehakemuksessa kaikki edellä mainittuja asioita ei ole tarpeen ilmoittaa. Riittää, että kantaja ilmoittaa seikat, joihin hänen vaatimuksensa välittömästi perustuu. Suppean haastehakemuksen tekeminen tulee kyseeseen silloin, kun asia koskee tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä, eikä asia ole kantajan mielestä riitainen. Jos haastehakemus on jäänyt puutteelliseksi, tuomioistuin kehottaa kantajaa täydentämään sitä puutteellisilta osin tietyn määräajan puitteissa. Vaarana tuomioistuimen antaman haastehakemuksen täydentämistä koskevan kehotuksen noudattamatta jättämisessä on, että kannetta ei välttämättä tutkita tai se voidaan hylätä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa