Minilex - Lakipuhelin

Yksinkertainen haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia tulee käräjäoikeudessa vireille haastehakemuksella. Kantajan, eli asian vireille laittavan osapuolen, on sisällytettävä haastehakemukseen tietyt laissa vaaditut asiat, jotta tuomari ottaa asian käsittelyyn ja oikeudenkäynti tulee oikeaoppisesti vireille. Pääsääntöisesti asianosaisen on laadittava laaja haastehakemus, mutta yksinkertainen haastehakemus riittää tietyissä tilanteissa.

Yksinkertainen, eli suppea haastehakemus voi koskea ensinnäkin tietyn määräistä saatavaa. Se on mahdollinen myös kantajan vaatiessa hallinnan tai olosuhteen palauttamista. Kolmanneksi yksinkertainen haastehakemus voi koskea häätöä. Ideana on, että riidattomat ja verrattain selkeät asiat voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi helposti. Tämän vuoksi kantajan on ilmoitettava haastehakemuksessa, ettei asia hänen näkemyksensä mukaan ole riitainen, vaan perustuu selkeään saatavaan tai muuhun tilanteeseen.

Suppea haastehakemus sisältää asian ja asianosaisten yksilöintitiedot vastaavasti kuin laaja haastehakemus. Hakemukseen kirjataan tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä mahdollinen prosessiosoite, jolla tarkoitetaan muuta osoitetta, johon asiaa koskeva posti voidaan lähettää. Osapuolten ja mahdollisten todistajien puhelinnumerot on myös saatettava tuomioistuimen tietoon.

Suppea haastehakemus on muilta osin summaarisempi kuin normaali haaste. Siinä on riittävää mainita ainoastaan ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Tällainen seikka on kuitenkin ilmoitettava yksilöidysti. Kantaja voi vedota esimerkiksi vuokrasopimukseen tai puhelinliittymäsopimukseen, josta on nähtävissä vastaajan maksamatta jääneet maksuerät. Sopimus tai muu vastaava sitoumus on liitettävä hakemukseen. Varsinaisia todisteita väitteelle ei vaadita.

Summaarinen haastehakemus on sinänsä yksinkertaisin tapa saada asia vireille käräjäoikeudessa. Virheellisesti laaditun haastehakemuksen riskinä on, että tuomioistuin jättää sen tutkimatta. Lakimieheltä kannattaa varmistaa, onko yksinkertainen haastehakemus asiassa mahdollinen ja mitkä seikat siinä on tarkalleen ilmoitettava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa