Minilex - Lakipuhelin

Väliaikaismääräys lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Väliaikaismääräys asiassa voidaan antaa ainoastaan silloin, kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on tuomioistuimessa vireillä. Väliaikaismääräys on turvaamistoimenpide, jonka tarkoitus on turvata lapsen asema ja edut oikeudenkäynnin aikana.

Väliaikaismääräyksessä määrätään siitä, kenen luona lapsi asuu, tapaamisoikeudesta sekä tapaamisen tai luonapidon ehdoista. Erityisestä syystä tuomioistuin voi myös määrätä siitä, kenelle lapsen huolto uskotaan siihen asti, kunnes asiasta on lopullisesti päätetty. Lähtökohtaisesti väliaikaisella määräyksellä ei ole tarkoitus puuttua tarpeettomasti vallitseviin oikeudellisiin ja tosiasiallisiin olosuhteisiin. Täten määräys voi osaltaan myös tilanteen vakiintumisen kautta ennakoida lopullista päätöstä. Määräys ei saa kuitenkaan muodostua välineeksi hankkia etua oikeudenkäynnin lopputulosta ajatellen.

Tuomioistuimella ei ole velvollisuutta antaa väliaikaismääräystä esimerkiksi asianosaisten pyynnöstä, vaan sen antaminen on tuomioistuimen omassa harkinnassa. Väliaikaismääräykseen ei saa hakea muutosta, joten se voi toimia täytäntöönpanon perusteena samalla tavalla kuin lainvoimainen tuomio. Määräys on voimassa siihen asti, kunnes tuomioistuin päättää asiasta lopullisesti, ellei päätöstä sitä ennen peruuteta tai muuteta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa