Minilex - Lakipuhelin

Väliaikaismääräys lapsen elatusavusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen on mahdollista antaa väliaikaismääräys tietyissä oikeudenkäynneissä. Väliaikaismääräys tarkoittaa päätöstä, jonka tuomari antaa oikeusjutun vireilletulon jälkeen, ja jonka ei ole tarkoitus olla lopullinen ratkaisu asiassa. Määräys annetaan usein valmisteluistunnon jälkeen. Väliaikaismääräyksen antaminen lapsen elatusavusta on mahdollista lähtökohtaisesti vain avioeroa ja yhteiselämän lopettamista koskevan asian yhteydessä. Tarve väliaikaismääräykselle selittyy sillä, että avioeroa koskeva oikeudenkäynti voi olla pitkäkestoinen ja lapsen elatus on turvattava prosessin aikana. 

Väliaikaismääräys elatusavun määrästä voi perustua vanhempien sopimukseen tai tuomarin omaan päätökseen. Määrän ei tarvitse vielä tässä vaiheessa oikeudenkäyntiä vastata vanhemman todellista elatuskykyä, sillä määräys ei ole lopullinen. Elatusavun todellinen suuruus selviää lopullisen ratkaisun yhteydessä, johon mennessä tuomioistuin on saanut asiasta kaiken tarvittavan näytön. Täydellisen näytön vaatiminen jo väliaikaismääräystä annettaessa asian valmistelussa siirtäisi oikeudenkäynnin painopisteen väärään hetkeen ja pitkittäisi mahdollisesti prosessia entisestään.

Tuomioituimen antamaan väliaikaiseen ratkaisuun ei saa hakea muutosta. Määräys lakkaa olemasta, kun asiassa annetaan lopullinen päätös. Tuomioistuin voi myös muuttaa tai peruuttaa väliaikaismääräyksen kesken oikeudenkäynnin. Lopullinen elatusapu määrätään maksettavaksi kanteen vireille panosta alkaen tai tuomarin määräämästä tätä myöhemmästä ajankohdasta lukien. Elatusapu määrätään siten usein maksettavaksi takautuvasti, vaikka elatusvelvollinen olisi suorittanut elatusapua lapselle jo väliaikaismääräyksen perusteella. Elatusvelvollisella on kuitenkin oikeus vähentää lopullisesta elatusavun summasta väliaikaismääräyksen perusteella maksamansa elatusapuerät. 

Vanhempien omaa aktiivisuutta vaaditaan siihen, että elatusapua koskeva asia tulee käsitellyksi avioeroa ja yhteiselämän lopettamista koskevan päätöksen yhteydessä. Väliaikaismääräys voi olla joskus mahdollinen myös varsinaisen elatusapukanteen yhteydessä. Lakimies osaa antaa neuvoja elatusapuasian esille tuomiseen avioeroa koskevassa oikeudenkäynnissä ja vireille panemiseen itsenäisenä vaatimuksena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa