Minilex - Lakipuhelin

Väliaikaismääräys lapsen asumisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen huollon on tarkoitus turvata lapselle tasapainoinen kehitys, hyvinvointi sekä hyvä hoito, kasvatus ja huolenpito. Toisinaan voi olla, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa ja asian käsittelyn kannalta lopullisen päätöksen saaminen vie aikaa. Tällöin lapsen asumistilanne voidaan lapsen edun mukaisesti joutua ratkaisemaan asumisen väliaikaiseksi järjestämiseksi. Tällöin on kyse väliaikaismääräyksen antamisesta lapsen asumisen järjestämiseksi.

Tuomioistuin voi antaa väliaikaismääräyksen, kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa. Väliaikaismääräyksessä tuomioistuin määrää siitä, kenen luona lapsi asuu sekä tapaamisoikeudesta ja tapaamisen tai luonapidon ehdoista. Jos tapauksessa on erityisiä syitä taustalla, voi tuomioistuin määrätä, kenelle lapsen huolto uskotaan, kunnes asiasta päätetään lopullisesti. Väliaikaismääräysten lähtökohtana on ollut se, että määräyksen ei tulisi tarpeettomasti muuttaa jo vallitsevia oikeudellisia ja tosiasiallisia olosuhteita.

Väliaikaismääräyksen tarkoituksena on siis määrätä lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta nimensä mukaisesti ainoastaan väliaikaisesti. Kun esimerkiksi lapsen huolto kuuluu yhdessä molemmille lapsen vanhemmille, jotka eivät ole päässeet yksimielisyyteen lapsen huollon järjestämisestä, väliaikamääräyksen tulee rajoittua ainoastaan sen määräämiseen, kumman vanhemman luona lapsen tulee toistaiseksi asua. Se ei siis suoraan ennusta lopullisen päätöksen sisältöä, vaan on nimenomaisesti ainoastaan väliaikainen ratkaisu.

Väliaikaismääräyksen saamiselle ei ole ehdotonta oikeutta. Tuomioistuin voi harkintavaltansa mukaan antaa määräyksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi turvatakseen lapsen edun asiassa. Väliaikaismääräyksen tarpeellisuus saattaa kuitenkin tulla ilmi asianosaiselta, vaikka tuomioistuin voi antaa määräyksen myös täysin omasta aloitteestaan.

Väliaikaismääräykseen ei saa hakea muutosta. Se on voimassa siihen asti, kunnes tuomioistuin päättää asiasta lopullisesti, jollei päätöstä sitä ennen peruuteta tai muuteta. Väliaikaismääräys voi toimia täytäntöönpanon perusteena, jos sitä ei noudateta. Väliaikaismääräyksen antamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian käsittelyssä. Asian osapuolia kuullaan myös tavanomaisesti ennen väliaikaismääräyksen antamista.

Väliaikaismääräys turvaa siis lapsen etua mahdollisessa riitaisassa tilanteessa, jossa vanhemmat eivät ole päässeet yksimielisyyteen lapsen asumisen järjestämisestä lapsen huoltoa ja tapaamista koskevan asian käsittelyn aikana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa