Minilex - Lakipuhelin

Väliaikaismääräyksen täytäntöönpano lapsiasioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Väliaikaiseen määrätykseen voi sisältyä myös määräyksiä tapaamisen tai luonapidon ehdoista. Jos siihen on erityinen syy, tuomioistuin voi myös määrätä, kenelle lapsen huolto uskotaan, kunnes asiasta päätetään lopullisesti. Tällaiseen tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen määräykseen ei voi hakea muutosta. Väliaikainen määräys on lähtökohtaisesti voimassa siihen asti, kunnes tuomioistuin tekee asiassa lopullisen päätöksen.

Jos edellä mainittua väliaikaista määräystä rikotaan, on mahdollista tehdä täytäntöönpanohakemus tuomioistuimelle. Väliaikaismääräyksen täytäntöönpanoa koskevat säännökset löytyvät ns. täytäntöönpanolaista eli lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetusta laista.

Lain mukaan täytäntöönpanoa koskevat asiat ohjataan lähtökohtaisesti ensin sovitteluun. Sovittelua ei tarvitse kuitenkaan toimittaa kaikissa tapauksissa, esimerkiksi jos aikaisemman sovittelun perusteella on ilmeistä, että sovittelu jää tuloksettomaksi. Sovittelu alkaa sillä, että sovitteluja on henkilökohtaisesti yhteydessä asianosaisiin ja pyrkii myös järjestämään asianosaisten kesken yhteisen neuvottelun. Sovittelijan tulisi myös keskustella henkilökohtaisesti lapsen kanssa, jos lapsen ikä ja kehitystaso sen sallii. Sovittelijan tulee pyrkiä selvittämään lapsen omat toiveet ja mielipide.

Jos asia ei ratkea sovittelussa, tuomioistuin antaa asiassa päätöksen. Tuomioistuin voi päättää, että hakijan vastapuolen on luovutettava lapsi tai sallittava tapaamiset. Joissain tapauksissa lapsi voidaan myös määrätä noudettavaksi. Lisäksi tuomioistuin voi antaa lisämääräyksiä sekä hakijalle että tämän vastapuolelle. Voidaan esimerkiksi määrätä, että hakijan ja lapsen passi on talletettava ulosottomiehen huostaan tai että kumpikaan osapuoli ei saa muuttaa lapsen olinpaikkaa.

Väliaikaismääräyksen täytäntöönpano ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Tuomioistuin voi ensinnäkin hylätä täytäntöönpanohakemuksen, jos täytäntöönpano olisi selvästi lapsen edun vastaista. Lisäksi täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa, jos lapsi on vähintään 12-vuotias. Sama pätee alle 12-vuotiaaseen lapseen, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa