Minilex - Lakipuhelin

Väliaikaismääräyksen muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Väliaikaismääräys tarkoittaa tuomioistuimen antamaa päätöstä oikeudenkäynnin vireilläolon aikana. Määräyksen ei ole tarkoitus olla lopullinen päätös asiassa, vaan sillä turvataan tietty asiantila oikeusprosessin aikana. Väliaikaismääräykset ovat tyypillisiä lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa.

Tuomari voi antaa väliaikaismääräyksen valmisteluistunnon jälkeen ennen varsinaista pääkäsittelyä. Määräys voi tulla käsiteltäväksi tuomioistuimen omasta aloitteesta tai vanhempien vaatimuksesta. Koska kyse ei ole asian lopullisesta ratkaisusta, väliaikaismääräystä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta erillisellä kanteella. Muutosta ei voi hakea varsinaiseen määräyksen sisältöön, eikä väliaikaismääräystä koskevan vaatimuksen hylkäämiseen.

 Asianosaiset voivat kuitenkin pyytää väliaikaismääräyksen muuttamista missä oikeudenkäynnin vaiheessa tahansa, ennen kuin tuomioistuin ratkaisee asian virallisella tuomiolla. Väliaikaismääräys raukeaa automaattisesti, kun asiassa annetaan lopullinen ratkaisu. Tuomari voi oma-aloitteisesti muuttaa väliaikaismääräystä kesken oikeudenkäynnin tai peruuttaa sen kokonaan. Näin ollen väliaikaismäärys ei ole joustamaton päätös, vaikka asianosaiset eivät voi tehdä siitä virallista valitusta ylemmälle tuomioistuimelle.

Tuomari voi muuttaa väliaikaismääräyksen sisältöä helposti kesken prosessin, jos vanhemmat ovat yksimielisiä muuttamisesta. Jos vanhemmat ovat keskenään eri mieltä väliaikaismääräyksen muuttamisesta, tuomarin on järjestettävä ylimääräinen istunto, jossa käsitellään muuttamisvaatimusta. Mikäli tuomioistuin on alunperin hylännyt väliaikaismääräystä koskevan vaatimuksen, eivät asianosaiset luonnollisestikaan voi vaatia olemattoman määräyksen muuttamista.

Vanhemmat eivät voi loputtomasti vaikuttaa väliaikaismääräyksen sisältöön esimerkiksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa oikeudenkäynnissä. Tuomioistuimen tulee pitää huolta siitä, että määräys on aina lapsen edun mukainen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa