Minilex - Lakipuhelin

Väliaikaisen määräyksen antaminen huostaanottoasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskeva asia on vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, voi tuomioistuin antaa asiaa koskevan väliaikaisen määräyksen. Määräyksen antaa asiaa käsittelevä tuomioistuin joko omasta aloitteestaan tai lapsen tai hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Tuomioistuin antaa väliaikaisen määräyksen, jos se arvioi sen käyttämisen olevan lapsen edun turvaamiseksi asiassa tarpeellista.

Väliaikaisessa määräyksessä tuomioistuin määrää lapsen olinpaikasta ja siitä, miten lapsen hoito ja kasvatus on asian tuomioistuinkäsittelyn aikana järjestettävä. Jos asia on kiireellinen eikä sitä voida viivyttää, väliaikainen määräys voidaan antaa myös asianosaisia kuulematta. Kuitenkin, jos väliaikainen määräys on annettu asianosaisia kuulematta ja määräyksen antamisen jälkeen joku asianosaisista vaatii määräyksen peruuttamista tai muuttamista, tuomioistuimen tulisi tällöin lähtökohtaisesti antaa asiassa uusi päätös.

Väliaikainen määräys on voimassa lähtökohtaisesti siihen asti, kunnes hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa huostaanottoasiassa päätöksen. Määräys on voimassa myös siihen saakka, kun hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus peruuttaa väliaikaisen määräyksen tai muuttaa sitä, tai kun väliaikaisen määräyksen aikana tehdään lapsen kiireellistä sijoitusta koskeva päätös.

Väliaikaisen määräyksen osalta on hyvä vielä tietää, että sen antamisen kautta kiireellinen sijoitus voi raueta, kun huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskeva asia on vireillä hallintotuomioistuimessa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa