Minilex - Lakipuhelin

Summaarisella haastehakemuksella vaadittavat oikeudenkäyntikulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Summaarisella haastehakemuksella voidaan vaatia vastapuolelta kantajalle syntyneitä tarpeellisia oikeudenkäyntikuluja. Näitä kuluja ovat esimerkiksi haastehakemuksen laatimisesta aiheutuneet kulut ja muut oikeudenkäyntiä varten suoritetut toimenpiteet. Muita velkojalle aiheutuneita yleiskuluja voidaan myös sisällyttää vaadittaviin oikeudenkäyntikuluihin. Yksittäistapauksissa on myös mahdollista tuomita maksettavaksi erityisiä kuluja esitetyn laskun mukaisesti. Näitä kuluja ovat esimerkiksi käännöskulut ja tuomioistuimen lainhuuto- ja rasitustodistuksista perimät maksut. Vaadittavien kulujen määrää on kuitenkin rajoitettu, eikä niitä yleensä voida laskuttaa todellisen tuntihinnoittelun mukaisina.

Oikeusministeriön on antanut asetuksen vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikulujen määristä, jossa nämä enimmäismäärät (taulukkotaksat) ja niiden perusteet määritellään. Tämän asetuksen mukaan oikeudenkäyntikulut tuomitaan asian vaatiman työmäärän perusteella joko perustaksan tai korkean taksan mukaisesti. Perustaksan mukaisina oikeudenkäyntikulut tuomitaan, kun on kysymys tavanomaisesta asiasta ja korkean taksan mukaisina, kun asia on tavanomaista vaativampi. Oikeudenkäyntikulujen määrä, jota voidaan vaatia kasvaa velan pääoman mukana. 

Velan pääoman ollessa alle 300 euroa perustaksan mukainen oikeudenkäyntikulujen määrä on rajoitettu 50 euroon ja korkean taksan osalta 80 euroon. 

Velan pääoman ollessa vähintään 300 euroa ja enintään 1000 euroa perustaksan mukainen oikeudenkäyntikulujen määrä on rajoitettu 80 euroon ja korkean taksan osalta 120 euroon. 

Velan pääoman ollessa yli 1000 euroa tai samalla vaaditaan häätöä perustaksan mukainen oikeudenkäyntikulujen määrä on rajoitettu 110 euroon ja korkean taksan osalta 160 euroon.

Korkean taksan mukaisina vaadittavista oikeudenkäyntikuluista on esitettävä se peruste, jonka mukaan asian katsotaan olevan tavanomaista vaativampi. Jos oikeudenkäyntikuluja vaaditaan taulukkotaksoja suurempina, saatavan suuruus ei yksinään ole erityisen painava syy, jonka perusteella oikeudenkäyntikulut voidaan tuomita taulukkojataksoja suurempina. Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että esimerkiksi asiassa järjestetty suullinen käsittely, vaadittu oikeudellinen asiantuntemus ja lainopillisen avustajan käyttäminen eivät olleet sellaisia seikkoja, jotka oikeuttaisivat oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen taulukkotaksoja korkeampina.

 

 

 

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa