Minilex - Lakipuhelin

Oikeuden väliaikaismääräys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeuden väliaikaismääräykset liittyvät pääasiassa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskeviin asioihin. Väliaikaismääräys tarkoittaa tuomioistuimen kesken jutun vireilläoloa antamaa päätöstä, jonka ei ole tarkoitus olla asian lopullinen ratkaisu. Väliaikaismääräys annetaan yleensä valmisteluistunnon jälkeen.

Oikeusprosessit voivat olla pitkiä ja raskaita. Erityisesti lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa usein vaadittavan sosiaalitoimen selvityksen valmistuminen kestää kauan. Väliaikaismääräyksen tarkoituksena on määrätä tietystä asiantilasta oikeudenkäynnin aikana. Lapsen on esimerkiksi asuttava jomman kumman vanhemman luona ja saatava tarpeellinen elatus myös huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan prosessin aikana. Tällainen tarve ei voi odottaa oikeudenkäynnin jälkeen annettavaan lopulliseen päätökseen asti.

Väliaikaismääräys voidaan usein vahvistaa vanhempien sopimuksen mukaisesti. Jos huoltajat eivät pääse asiassa yksimielisyyteen, on tuomarin pyrittävä selvittämään lapsen edun kannalta paras väliaikainen ratkaisu tapauksen yksittäispiirteet huomioon ottaen. Tarkoituksena on rauhoittaa lapsen elinolosuhteet oikeudenkäynnin ajaksi. Väliaikaismääräyksen tarkoituksena ei ole sinänsä vaikuttaa asian lopulliseen ratkaisuun, kuten siihen, kumpi vanhemmista valitaan lapsen lähihuoltajaksi.

Tuomioistuin voi antaa väliaikaismääräyksen omasta aloitteestaan tai vanhemman vaatimuksesta. Vastapuolta on kuultava, ellei asian välitön väliaikainen ratkaiseminen ole välttämätöntä lapsen aseman turvaamiseksi. Tuomari ratkaisee asian yksin asian valmistelussa. Määräys on perusteltava sen näytön pohjalta, joka oikeudenkäynnissä on valmisteluistunnon aikana kertynyt. Asianosaisten todistelu kuuluu pääkäsittelyyn, joten väliaikaismääräyksen ei tarvitse perustua laajaan todisteluun. Tuomari voi, ja hänen pitääkin, ottaa vastaan ainoastaan tarpeellisia todisteita tilanteen väliaikaista järjestämistä koskien.

Tuomioistuin ottaa usein viran puolesta kantaa väliaikaismääräyksen tarpeellisuuteen asiassa. Lakimiehen puoleen kannattaa kuitenkin kääntyä, mikäli tarvitsee apua väliaikaismääräystä koskevan vaatimuksen esittämisessä oikeudelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa