Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan vastineella?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastine eli vastaus tarkoittaa vastaajan antamaa selitystä häntä vastaan nostetun kanteen johdosta. Vastaajan tulee vastineessaan esimerkiksi ilmoittaa, myöntääkö hän kanteen oikeaksi vai vastustaako hän sitä. Vastaajan tulee esittää vastineessaan myös todisteet, joihin hän vetoaa sekä halutessaan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Vastineeseen voi sisältyä asiaväite, prosessiväite tai tunnustaminen. Asiaväitteellä pyritään kanteen hylkäämiseen sen asiallisessa sisällössä olevan virheellisyyden vuoksi. Asiaväitteitä ovat näyttöväite, oikeusväite ja vastatosikeikkaan vetoaminen. Prosessiväitteellä taas tarkoitetaan asianosaisen väitettä siitä, että jokin prosessinedellytys puuttuu eli on olemassa jokin este oikeudenkäynnin jatkamiselle. Prosessiväitteellä pyritään siis siihen, että tuomioistuin ei ota kannetta lainkaan tutkittavakseen tai ettei oikeudenkäyntiä jatketa. Tunnustamisella tarkoitetaan sitä, että vastaaja tunnustaa jonkin kantajan esittämän oikeustosiseikan eli myöntää kantajan kannetta tukevan väitteen pitävän paikkansa.

Vastine annetaan yleensä kirjallisesti. Jos kuitenkin voidaan olettaa, että vastauksen antaminen suullisesti nopeuttaa asian käsittelyä tai että vastaaja ei vastaa kirjallisesti, häntä voidaan kehottaa vastaamaan suullisen valmistelun istunnossa. Tuomioistuin voi lisäksi vastaajan pyynnöstä erityisestä syystä sallia, että vastaus, joka on kehotettu toimittamaan kirjallisena, saadaan antaa suullisesti tuomioistuimen kansliassa tai istuntopaikalla.

Vastineen antaminen ei ole pakollista, mutta sen antamatta jättäminen voi johtaa vastaajalle epäedulliseen tuomioon. On lisäksi huomattava, että vastauksen tulee sisältää kaikki sellaiset seikat, jotka vastaaja haluaa oikeudenkäynnissä esittää. Tuomioistuin ei nimittäin voi perustaa tuomiotaan sellaiseen seikkaan, johon asianosainen ei ole vedonnut. Jos haluaa varmistaa, että vastine on huolellisesti laadittu, on kannattavaa käyttää vastineen laatimisessa lakimiestä apuna.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa