Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan haasteella?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haasteella tarkoitetaan vastaajalle annettua kehotusta vastata kirjallisesti kantajan kanteeseen tai kutsua saapua tuomioistuimeen. Alkuperäiselle kantajalle samassa asiassa vastaajan pyynnöstä annettua haastetta kutsutaan vastahaasteeksi. Tuomioistuin antaa haasteen vastaajalle sekä riita- että rikosasioissa.

Kaikissa tuomioistuimen antamissa haasteissa on oltava tietyt perusasiat. Ensinnäkin haasteessa on oltava kehotus vastata kanteeseen kirjallisesti tai kehotus saapua oikeuden istuntoon vastaamaan kanteeseen suullisesti. Lisäksi haasteessa on oltava määräaika, johon mennessä kanteeseen on vastattava sekä vastaamatta jättämisen tai oikeudesta poissaolon seuraukset.

Kaikille haasteille yhteisten perustietojen lisäksi riita-asioissa annetuissa haasteissa on vastaajaa kehotettava vastaamaan myös muutamiin muihin seikkoihin. Vastaajaa on ensinnäkin kehotettava ilmoittamaan, myöntääkö hän kanteen vai vastustaako hän sitä. Jos hän vastustaa kannetta, siihen on ilmoitettava myös perustelut. Haasteessa on lisäksi kehotettava ilmoittamaan ne todisteet, joihin vastaaja aikoo vedota ja mitä hän haluaa näyttää kullakin todisteella toteen.

Haasteella on oikeudenkäynnissä keskeinen merkitys, sillä riita-asioissa haasteen pyytäminen on ainoa oikeudenkäynnin aloittamistapa. Kuitenkin myös rikosprosessissa haastehakemuksen toimittaminen on tyypillisin tapa oikeudenkäynnin vireille saattamiseksi. Haaste muodostaa oikeudenkäynnin perustan, sillä se määrää oikeudenkäynnin ja annettavan tuomion kohteen. Kantaja ei nimittäin lähtökohtaisesti saa esittää oikeudenkäynnissä muita kuin haasteessa esitettyjä vaatimuksia, eikä tuomioistuin saa tällaisia muita vaatimuksia ratkaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa