Minilex - Lakipuhelin

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan väliaikaisen määräyksen rikkominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Silloin, kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta ja luonapidosta. Erityisestä syystä tuomioistuin voi antaa väliaikaismääräyksen myös lapsen huollosta. Lisäksi jos tilanteessa on kansainvälinen ulottuvuus, Suomen tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen, vaikka Suomen tuomioistuimella ei olisikaan toimivaltaa tutkia asiaa.

Jos väliaikaismääräystä rikotaan, toinen osapuoli voi hakea päätöksen täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Kun hakemus saapuu käräjäoikeudelle, asiassa järjestetään lähtökohtaisesti ensin sovittelu. Sovittelu voidaan kuitenkin joissain tapauksissa jättää toimittamatta esimerkiksi, jos on lapsen edun mukaista, että päätös painavista syistä pannaan heti täytäntöön tai aikaisemmin toimitetun sovittelun perusteella on ilmeistä, että sovittelu jää tuloksettomaksi.

Sovittelu alkaa niin, että sovittelija on yhteydessä asianosaisiin ja pyrkii järjestämään asianosaisten kesken myös yhteisen neuvottelun. Sovittelija myös mahdollisuuksien mukaan keskustelee henkilökohtaisesti lapsen kanssa ja pyrkii selvittämään tämän mielipiteen.

Jos asia ei ratkea sovittelussa, tuomioistuin ratkaisee asian. Tuomioistuin voi päättää, että hakijan vastapuolen on noudatettava päätöstä sakon uhalla. Vaihtoehtoisesti lapsi voidaan määrätä noudettavaksi. Lisäksi tuomioistuin voi antaa erilaisia määräyksiä sekä hakijalle että tämän vastapuolelle. Voidaan esimerkiksi määrätä, että kumpikaan osapuoli ei saa muuttaa lapsen olinpaikkaa, tai että vastapuolen on ilmoitettava lapsen olinpaikka.

Tuomioistuin voi myös hylätä täytäntöönpanohakemuksen, jos täytäntöönpano olisi selvästi lapsen edun vastaista. Lisäksi on huomattava, että jos lapsi on vähintään 12-vuotias, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoon ei myöskään saa ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Kaikki täytäntöönpanoon liittyvät lapseen kohdistuvat toimenpiteet on lain mukaan suoritettava hienovaraisesti ja lasta järkyttämättä. Yleisesti ottaen lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat tulisi ratkaista ensisijaisesti lapsen edun mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa