Minilex - Lakipuhelin

Henkilötunnus haastehakemuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäymiskaaren mukaan haastehakemuksessa tulee ilmoittaa asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän asiamiehensä tai laillisen edustajansa yhteystiedot. Laki ei siis vaadi henkilötunnuksien ilmoittamista haastehakemuksessa. Tunnuksien ilmoittaminen voi kuitenkin olla tarpeen asianosaisten yksilöimiseksi. 

Henkilötietolaki säätää henkilötunnuksen käsittelystä. Käsittelyllä tarkoitetaan keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkitietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilötunnusta saa ensinnäkin käsitellä rekisteröidyn eli sen, jota henkilötieto koskee, antamalla yksiselitteisellä suostumuksella, tai jos laissa niin säädetään. Henkilötunnusta on lupa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää muun muassa rekisteriöidyn tai rekisterinpitäjän ( yksi tai useampi henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka käyttöä varten henkilörekisteri on perustetaan ja jolla on oikeus määrätä sen käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty )  oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötunnusta on saa käsitellä myös tietyillä toimialoilla, joihin kuuluvat luotonanto ja saatavan perintä, vakuutus-, luottolaitos-, maksupalvelu-, vuokraus- ja lainaustoiminta, luottotietotoiminta, terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja muu sosiaaliturvatoiminta sekä virka-, työ- ja muita palvelussuhteita ja niihin liittyviä etuja koskeva toiminta.

Haastehakemukset liittyvät usein perintä- tai vuokraustoimintaan, joten asianosaisilla on yleensä henkilötietolain mukainen oikeus käsitellä henkilötunnuksia ja ne voivat siten laittaa vastapuolen tunnuksen tarvittaessa myös haastehakemukseen. Lisäksi on hyvä huomioida, että haastehakemuksella pyritään juuri jonkun oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseen, joten myös muilla toimijoilla on yleensä oikeus sisällyttää henkilötunnus haastehakemukseen, jos se on tiedossa. Mikäli ei ole varma, saako henkilötunnusta käsitellä haastehakemuksessa, kannattaa kysyä neuvoa lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa