Minilex - Lakipuhelin

Henkilötunnus haastehakemuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäymiskaaren mukaan haastehakemuksessa tulee ilmoittaa asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän asiamiehensä tai laillisen edustajansa yhteystiedot. Laki ei siis vaadi henkilötunnuksien ilmoittamista haastehakemuksessa. Tunnuksien ilmoittaminen voi kuitenkin olla tarpeen asianosaisten yksilöimiseksi. 

Tietosuojalaki säätää henkilötunnuksen käsittelystä. Käsittelyllä tarkoitetaan keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilötunnusta saa ensinnäkin käsitellä rekisteröidyn eli sen, jota henkilötieto koskee, antamalla yksiselitteisellä suostumuksella. Henkilötunnusta on lupa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi, rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien suorittamiseksi tai historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten. Henkilötunnusta saa käsitellä myös tietyillä toimialoilla, joihin kuuluvat luotonanto ja saatavan perintä, vakuutus-, luottolaitos-, maksupalvelu-, vuokraus- ja lainaustoiminta, luottotietotoiminta, terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja muu sosiaaliturvatoiminta sekä virka-, työ- ja muita palvelussuhteita ja niihin liittyviä etuja koskeva toiminta.

Haastehakemukset liittyvät usein perintä- tai vuokraustoimintaan, joten asianosaisilla on yleensä henkilötietolain mukainen oikeus käsitellä henkilötunnuksia ja ne voivat siten laittaa vastapuolen tunnuksen tarvittaessa myös haastehakemukseen. Lisäksi on hyvä huomioida, että haastehakemuksella pyritään juuri jonkun oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseen, joten myös muilla toimijoilla on yleensä oikeus sisällyttää henkilötunnus haastehakemukseen, jos se on tiedossa. Mikäli ei ole varma, saako henkilötunnusta käsitellä haastehakemuksessa, kannattaa kysyä neuvoa lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa