Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus toiminimellä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toiminimilakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Markkinaoikeudellinen asia pannaan vireille siten, että markkinaoikeuteen toimitetaan kirjallinen hakemus. Haastehakemuksen toimittamisen jälkeen asia tulee vireille tuomioistuimessa. Haastehakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä kantaja vaatii vastaajalta, ja millä perusteella. Lisäksi hakemuksessa on mainittava mahdolliset todisteet.

Asian käsittely lähtee käyntiin, kun hakemus saapuu markkinaoikeuteen. Valmistelu voi olla joko kirjallista tai suullista. Valmistelussa selvitetään vaatimukset, asianosaisten erimielisyydet ja todisteet. Markkinaoikeuden tulee antaa hakemus tiedoksi sille, jota vastaan hakemus kohdistuu. Markkinaoikeuden tulee kehottaa vastaajaa vastaamaan hakemukseen kirjallisesti määräajassa.  

Markkinaoikeudessa on toimitettava markkinaoikeudellisessa asiassa istunto. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, eikä istuntoa tarvitse järjestää, jos asia jätetään tutkimatta tai siihen saadaan sovinto. Asiaa ei välttämättä tarvitse viedä istuntoon silloinkaan, kun asia on laadultaan sellainen, ettei se edellytä istunnon pitämistä, eikä kukaan asianosaisista sitä vaadi. Valmistelun jälkeen markkinaoikeus voi myös päättää, että asiaa käsitellään siten, kuin yleensä normaalia riita-asian pääkäsittelyä normaalissa tuomioistuimessa.

Markkinaoikeus voi hankkia selvitystä omasta aloitteestaan ja velvoittaa myöskin toiminimen elinkeinoharjoittajan antamaan tarpeellisia tietoja asian selvittämiseksi. Ilman erityistä syytä, ei kuitenkaan voida vaatia liike- tai ammattisalaisuuden paljastamista. Tehosteeksi, jotta tiedot saataisiin markkinaoikeuden käsiteltäväksi, voidaan määrätä uhkasakko.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa