Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus käräjäoikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sekä rikos- että riita-asiat tulevat käräjäoikeudessa vireille haasteesta. Riita-asiassa sen, joka haluaa nostaa kanteen, tulee tehdä käräjäoikeudelle kanteen sisältävä kirjallinen haastehakemus. Rikosasioissa haastehakemuksen tekee tavallisesti syyttäjä.

Riita-asian haastehakemuksen sisältö on säädetty oikeudenkäymiskaaressa. Riita-asian haastehakemuksessa kantajan tulee ilmoittaa yksilöity vaatimuksensa sekä seikat, joihin hänen vaatimuksensa perustuu. Näistä kahdesta muodostuu kantajan oikeussuojapyyntö eli kanne. Kantajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa niin tarkasti, että siitä yksiselitteisesti selviää hänen haluamansa oikeusseurauksen sisältö. Niillä seikoilla, joihin kantajan vaatimus perustuu, tarkoitetaan sitä tapahtumankulkua, joka on johtanut kanteeseen. Kantajan tulee haastehakemuksessaan ilmoittaa ne todisteet, joita hän aikoo asiassa esittää sekä ne seikat, jotka hän aikoo kullakin todisteella näyttää toteen. Lisäksi, jos kantaja pitää aiheellisena, hän voi haastehakemuksessaan vaatia vastapuolta korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa. Kantajan tulee ilmoittaa haastehakemuksessaan myös ne perusteet, joilla tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista.

Rikosasian haastehakemuksen sisällöstä säädetään oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa. Haastehakemuksen tekee yleensä syyttäjä. Haastehakemukseen tulee sisällyttää tuomioistuimen sekä asianosaisten tiedot, syytteenalainen teko ja rikostunnusmerkistö, jonka teko täyttää sekä syyttäjän ja asianomistajan ja muiden vaatimukset sekä tiedot niistä todisteista ja todistajista, joita aiotaan esittää ja kuulla.

Sekä riita- että rikosasiassa käräjäoikeudella on velvollisuus tarkistaa haastehakemus. Tuomioistuin voi päättää ottaa haastehakemuksen tutkittavaksi tai jättää sen tutkimatta. Mikäli haastehakemus on puutteellinen, käräjäoikeus voi pyytää haastehakemuksen tekijää täydentämään sitä. Haastehakemus on puutteellinen, mikäli jokin tai jotkin tiedot puuttuvat tai eivät täytä asetettuja vaatimuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa