Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja syyttäjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasioissa syyttäjä nostaa syytteen toimittamalla kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan. Rikosasia tulee vireille syyttäjän haastehakemuksen saapuessa käräjäoikeuden kansliaan tai silloin, kun haaste annetaan tiedoksi, jos syyttäjä antaa haasteen itse. Syyttäjän on ilmoitettava haastehakemuksessa kaikki asian käsittelyn kannalta oleelliset seikat.

Tuomioistuin voi määrätä, että syyttäjä saa nostaa syytteen antamalla haasteen itse. Tämä tarkoittaa, että syyttäjällä on oikeus päättää tietyn rikosasian käsittelemisestä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen mukaan tulee olla aiheellista, jotta syyttäjä saisi tällaisen oikeuden. Kun rikosasia on tarkoitus käsitellä kirjallisessa menettelyssä, syyttäjällä on aina oikeus antaa haaste itse. 

Haastehakemuksessa syyttäjä on ilmoitettava vastaaja, asianomistaja, syytteenalainen teko, sen tekopaikka ja -aika, ja muut tiedot, jotka tarvitaan teon kuvailemiseksi, rikos, johon syyttäjä katsoo vastaajan syyllistyneen, rangaistus- ja menettämisvaatimus sekä muut vaatimukset ja lainkohdat, joihin ne perustuvat, asianomistajan vaatimukset, joita syyttäjä ajaa, todisteet, jotka syyttäjä aikoo esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen, ylimääräinen tieto, jota syyttäjän on tarkoitus käyttää näyttönä, sekä perustelut ylimääräisen tiedon käyttämiselle, syytteen nostamisen edellytyksenä oleva pyyntö taikka sitä koskeva määräys tai suostumus sekä seikat, joihin tuomioistuimen toimivalta perustuu, jollei toimivalta muutoin ilmene haastehakemuksesta.

Syyttäjään tulee myös toimittaa tuomioistuimelle tarvittavat kirjalliset todisteet, todisteena käytettävät esineet, esitutkintapöytäkirja ja muut asian käsittelemistä varten tarpeelliset asiakirjat tuomioistuimen määräämällä tavalla. 

Syyttäjän tulee määräajassa korjata haastehakemuksensa, mikäli se on puutteellinen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa