Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja käsittelyaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia pannaan vireille käräjäoikeuden kansliaan toimitettavalla kirjallisella haastehakemuksella. Jollei kannetta jätetä tutkimatta tai hylätä selvästi perusteettomana, tuomioistuimen on viipymättä annettava haaste eli haastettava vastaaja. Tämä tapahtuu yleensä kirjeellä, jolloin vastaaja palauttaa allekirjoitetun tiedoksiantotodistuksen. Haasteessa tuomioistuin ilmoittaa, että vastaajan on myös lähetettävä kirjallinen vastaus tuomioistuimen kansliaan tuomioistuimen määräämässä ajassa, mikä on yleensä kaksi viikkoa siitä, kun vastaaja on vastaanottanut tiedoksiannon. Jos vastaaja asiassa, jossa sovinto on sallittu, ei ole antanut pyydettyä vastausta tai ei ole esittänyt perustetta kanteen vastustamiselle, kanne voidaan hyväksyä nopeasti yksipuolisella tuomiolla. Jos asiaa ei ole ratkaistu yksipuolisella tuomiolla tai kannetta hylätty perusteettomana, asia siirretään valmisteluun tai suoraan pääkäsittelyyn. Kirjallisessa valmistelussa tuomioistuin pyytää vielä asianosaisilta lausuman. Summaarisissa eli riidattomissa asioissa käsittelyn kesto on keskimäärin 2,7 kuukautta ja laajoissa riita-asioissa, eli asioissa, joissa vastaaja on kiistänyt kanteen, keskimäärin 9 kuukautta (vuoden 2015 tilasto). Aika haastehakemuksen jättämisestä ratkaisun saamiseen riippuu siis monista asioista, kuten asianosaisten aktiivisuudesta, siitä onko asia riitainen ja luonnollisesti myös tuomioistuimen työtilanteesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa